Kunskapsbank

Hammarö kommun valde lastcykel istället för servicebil

Publicerad: 2020-10-20


Läs om hur Hammarö kommuns lastcykel fungerar i parkförvaltning

Hammarö kommun valde lastcykel istället för servicebil

Hammarö kommun 

Hammarö kommun, som ligger intill Vänerns norra strand, har man en elassisterad lastcykel som används dagligen i parkförvaltningen sedan hösten 2019.  

Vi intervjuade Jenny Högberg, produktionsplanerare för parkskötsel och hennes kollega Hans Johansson, parkarbetare, för att höra hur den här satsningen har fallit ut. 

 

Hur kom det sig att ni kom på idén med en lastcykel som arbetsfordon? 

Initiativet togs av vår dåvarande miljösamordnare Bertil Ahlin som tyckte att vi skulle testa det här med lastcyklar i verksamheten. Vi fick medel från Länsstyrelsen via ett projekt för miljöförbättringar i oktober 2018. Hammarö kommun fick cykeln levererad i januari 2019, flera olika kommunala verksamheter hade sedan möjlighet att testa den under våren och sommaren. Till oss på parkavdelningen kom den i september 2019 då cykeln skulle tas in i normal drift. Alla verksamheter inom kommunen har dock möjlighet att använda cykeln där vår fordonssamordnare ser till att alla som vill kan använda den, men det är vi på park som varit mest intresserade, berättar Jenny Högberg.  

– Viktigt när man är i färd med att ta reda på behovet att alla får samlas och ha synpunkter, sedan kommer det alltid bli justeringar när man börjar använda cykeln.

Jenny Högberg

Hammarö kommun

Hur ser användningen av lastcykeln ut, har den ersatt biltransporter? 

Inom parkförvaltningen är arbetet säsongsbetonat och arbetsstyrkan är mer än dubbelt så stor under sommarhalvåret, men eftersom vi nu har lastcykeln så har vi valt att inte förlänga leasingen på en bil. Så man kan säga att den helt har ersatt en bil, menar Jenny. 

 

Jag använder cykeln ungefär fyra till fem mil om dagen, berättar Hans.  

 

Hur gick urvalet till, gjorde ni några speciella anpassningar av cykeln, lastlådans utformning eller liknande? 

Vi var från början aktiva i diskussionerna med leverantören, vi hade interna workshops för att få fram behoven, vi var ute och testade cyklar med avseende på smidighet och hur hanterbara de var. Hans som använder cykeln var med i hela processen från idé till inköp. Vi valde ett kapell till lastlådan så att grejerna förvaras bra, berättar Jenny och Hans. 

 

Har ni en låsbar lastlåda, med tanke på att det är redskap och annat som kan vara stöldbegärligt? 

 Nej, det har vi inte och det har vi inte på något annat fordon heller, det skulle bli för omständligt att låsa och låsa upp. Stölder har inte varit något problem hos oss och cykeln är alltid nära mig när jag arbetar, säger Hans.  

 

Hur fungerade omställningen från bil till cykel? Fanns det något ”motstånd” i organisationen till den förändringen? 

Hans som använder cykeln var från början mycket positiv och vi hade redan en elmoped och en elbil så miljötänket fanns redan, berättar Jenny. När cykeln kom så väckte den stor nyfikenhet av resten i gruppen och när den väl fanns på plats så blev den snabbt som vilket fordon som helst.  

 

Har Hammarö kommun planer på att utöka med fler lastcyklar? 

Kommunen har som mål att vara fossilfria till år 2025 och vi behöver därför se över alla våra fordon och de möjligheter som finns, det kan vara lastcyklar eller elcykel med elassisterat släp eller andra former av elfordon som vi kan använda. Det känns som att vår första lastcykel är en bra början, säger Jenny. 

 

Om ni skulle ge några tips till era kollegor runt om i landet i andra kommuner kring användningen av lastcyklar, vad skulle det kunna vara för tips? 

 Det är väldigt smidigt att med cykel att ta sig fram i stadsmiljön, säger Hans, vi slipper köra bil där människor rör sig till fots det känns tryggare för folk när man kommer med en cykel istället för en stor bil, det är ett stort plus. Dessutom tar den minimal plats att parkera. 

 

Vi ser ju också hälsonyttan, säger Jenny, Hans har gjort rena ”hälsoresan” så det är en stor vinst för både de anställda och ur ett arbetsgivarperspektiv.  Viktigt när man är i färd med att ta reda på behovet att alla får samlas och ha synpunkter, sedan kommer det alltid bli justeringar när man börjar använda cykeln. Vi fick bland annat sy om kapellet för att lättare komma åt redskapen, säger Jenny. Hon påpekar att det också är viktigt att tidigt i processen kartlägga inom vilket geografiskt område man ska använda cykeln så att det blir rimliga sträckor att cykla per dag.  

 

Jenny Högberg och Hans Johansson Hammarö kommun, ser massor av fördelar med att gå över från transportbil till lastcykel, förbättrad personalhälsa är en av dem.   

 


 

Den här postens innehåll är ett utdrag från vår handbok Lastcyklar i kommunal verksamhet (2020). 

Kontaktpersoner


Johanna Wallin

Johanna Wallin

Kommunikatör/Projektledare

Tel. 0709 - 21 60 56 ,

johanna.wallin@energikontorsyd.se


  • CoBiUM

Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat