Kunskapsbank

Lastcykel - en teknisk genomgång

Publicerad: 2020-10-21


Genomgång av olika tekniska detaljer på lastcyklar som bromsar, batterier, växlar med mera

Lastcykel - en teknisk genomgång

Teknik 

Två typer av elassistans 

Majoriteten av alla lastcyklar säljs idag med elmotor, i synnerhet de trehjuliga som är tyngre. Maximal tillåten motoreffekt för elcyklar är 250 watt, vilket motsvarar ca 0,35 hästkrafter. En till synes låg effekt, men motorn ger en märkbar draghjälp på en lastcykel.  

Det finns två typer av motorer – bakhjulsmotor och mittmotor. Vanligt är att billigare lastcyklar har bakhjulsmotor. Nackdelen med en sådan motor är att det inte går att växla ned för att orka cykla i tunga backar. 

Mittmotor innebär att motorn är hopbyggd med vevpartiet där pedalerna sitter. Fördelen med detta arrangemang är att man också kan nyttja hela växelsystemet i bakhjulet, dvs växla ned på låg växel och cykla i tunga backar samtidigt som motorn assisterar. Mittmotorerna finns på dyrare lastcyklar, man måste då upp i pris till cirka 30 000 kr. En lastcykel med mittmotor är att föredra om den skall användas dagligen och/eller yrkesmässigt.  

En elassisterad cykel måste alltid trampas aktivt för att motorn skall kopplas in och ge kraft, så snart du slutar trampa kommer motorn att sluta assistera. Det finns två typer av sensorer som känner av när man trampar, rörelsesensor och kraftsensor. Rörelsesensorn är en enkel, pålitlig sensor men kan upplevas ge lite ryckig assistans, eftersom assistansen börjar och slutar med viss fördröjning. Kraftsensorn ger omedelbar assist anpassad efter hur hårt du trampar, vilket ofta upplevs som naturligare och lättare att kontrollera. Systemet är dock mer tekniskt komplext och en del av dagens system med kraftsensor kan få problem vid låga yttertemperaturer. Om man har en lång pendlingssträcka utan så många start och stopp märker man ingen större skillnad på de två typerna av sensor. 

 

Batteri, laddning och räckvidd 

Tillverkare av lastcyklar med elassistans uppger ofta “möjliga körsträckor” med fullt batteri. Siffrorna bör ses som ett riktvärde för hur långt man kan cykla. Flera olika faktorer samverkar och påverkar körsträckan; belastning på motorn (dvs inställd nivå på hur mycket el-assistans man vill ha), cyklistens tyngd, lastvikt, däckens kvalitet och lufttrycket i däcken,motvind eller medvind, och om det är platt eller backigt.

 

Ett kraftigare batteri med fler wattimmar (Wh) ger mer energi som kan omsättas till körsträcka. Billigare elcyklar brukar kunna klara tre till fem mil med fullt batteri. Dyrare lastcyklar kan klara åtta till nio mil. Vid kallare väder minskar möjlig körsträcka. Vanligtvis tar det fyra timmar eller mer att ladda batteriet fullt. Vid köp av lastcykel med elassistans medföljer alltid en laddare till cykeln, som kan tas med på längre cykelturer. Skall cykeln användas långa sträckor och yrkesmässigt, kan det vara en god idé att köpa till ett extra batteri som man kan ha med sig under dagen.  

För att minska stöldrisken

är det bra att enkelt kunna ta loss batteriet och ta det med sig, dessutom underlättar det möjligheten att ladda. Det ska även finnas batterilås på cykeln. Batterierna bör inte laddas ur helt. Om cykeln ställs undan på vintern är det viktigt att komma ihåg att ladda batteriet några gånger under denna period. Laddbara batterier mår bättre av att användas än att stå oanvända långa perioder. 

Batteriernas kondition minskar med tiden, efter 600–800 laddcykler kan det vara dags för ett nytt. Om du laddar batteriet varje natt fem dagar i veckan så bör det klara sig i cirka två och ett halvt år innan det börjar försämras i kapacitet.  Beroende på tillverkare av batterier, beräknar de olika antal laddcykler för sina batterier. En del tillverkare lovar 1 000 laddcykler, innan batteriet börjar försämras. Pris för ett nytt batteri ligger mellan 3 000–4 000 kr (2020). 

 

Display och manöverknappar 

Det finns många olika typer av displayer för en elcykel. Tänk på att kolla lite extra på knapparnas storlek om du har tänkt att cykla på vintern och använda tjocka handskar.  

Gå-assist 

I detta läge drar motorn i promenadhastighet. Denna funktion kan vara bra att ha om cykeln ska genom en brant passage. Testa före köp hur enkelt det är att få igång och manövrera gå-assistansen. 

Växlar 

För uppförsbackar och för att få högre fart på planmark, rekommenderas att antalet växlar bör vara fem till sju på en lastcykel. Utanpåliggande växlar (av samma typ som finns på “racer-cyklar”) är mer robusta och hållbara än inbyggda navväxlar. 

Säkerhet och slitage 

Hydrauliska skivbromsar är mycket effektiva. De är beprövade, vanliga och påverkas ytterst lite av väta. Rullbromsar och fälgbromsar är andra vanliga bromstyper. På en lastcykel ska det alltid finnas minst två eller tre bromsar som verkar oberoende av varandra. 

Tunga lastcyklar i kombination med backig terräng kan slita ut skivbromsarna snabbt. Regelbunden service, minst en gång per år krävs för att hålla bromsarna i trim. Handlar man lastcykel lokalt finns ofta service på orten, vilket är en stor fördel.   

En bra kombination av bromsar är skivbroms kombinerat med rullbroms, som är en bromstyp som inte kräver så mycket service och är hållbar. Med dessa två bromstyper har man därför en broms som riktigt effektiv, och en broms som är pålitlig. 

Provkörning, garanti och säkerhet 

Om man som inköpare har möjlighet bör man testa de cyklar som känns intressanta. Känn efter hur följsam motorstyrningen är. Reagerar elmotorn snabbt och exakt på hur fort och hårt man trampar? 

Om möjligt, testa hur motordriften känns i uppförsbackar. 

Testa även att stänga av eldriften, för att förstå hur cykeln beter sig med urladdat batteri. En del cyklar blir tungtrampade utan motor, medan andra fungerar bra även utan. 

Garanti 

Läs igenom vilka villkor som gäller för respektive lastcykel och modell. Kolla upp om lastcykeln måste in på en service eller kontroll några månader efter att den köptes in, för att garantin ska gälla. Kolla även upp hur lång garantitid det är för batteri, batteriladdare, kontrollbox och elektrisk motor eftersom den tiden kan skilja sig jämfört med övriga delar på lastcykeln som omfattas av garantin. Läs också igenom vilka delar av lastcykeln som inte omfattas av garantin. 

Stöldrisk och försäkring 

Risken för att bli av med sin lastcykel eller dess tillbehör finns och ser olika ut beroende på hur ägaren förvarar, låser och plockar bort eventuell extrautrustning. Kontrollera med fordonsansvarig i din organisation vad som gäller innan upphandling av lastcyklar. 

 

Sammanfattning att införskaffa lastcykel 

En modern el-assisterad lastcykel är ett bra alternativ för att ersätta en del av bilparken. Det finns flera fördelar, ekonomi, personalhälsa, att kommunen är en förebild i miljösammanhang och att lastcyklarna syns i bostadsområden, vilket ökar tryggheten.  

Vid inköp av el-lastcyklar finns det en hel del att tänka på. Typ av motorsystem, olika modeller och lastvikter, pris, tillgång på service lokalt mm. En uppsjö av olika modeller och varianter finns på marknaden. Viktigt är att utgå från verksamhetens behov vid köp av el-lastcykel. Ju bättre upphandlingen är förberedd, desto troligare att användarna blir nöjd med lastcykeln och att den svarar mot behovet. 

 

Se även

 


 

Den här postens innehåll är ett utdrag från vår handbok Lastcyklar i kommunal verksamhet (2020). 

Kontaktpersoner


Johanna Wallin

Johanna Wallin

Kommunikatör/Projektledare

Tel. 0709 - 21 60 56 ,

johanna.wallin@energikontorsyd.se


  • CoBiUM

Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat