Kunskapsbank

Lastcyklar inom park- och fastighetsförvaltning

Publicerad: 2020-10-20


Hur väl passar lastcykeln in i offentlig förvaltning?

Lastcyklar inom park- och fastighetsförvaltning

Kan lastcyklar ersätta bilar inom park- och fastighetsförvaltning?  

 

Lastcyklar har många användningsområden. Inom parkförvaltning och fastighetsförvaltning finns ofta bra möjligheter att byta ut fossildrivna fordon mot lastcyklar. En lastcykel är inte bara ett sätt att transportera människor, den fungerar även utmärkt för att transportera utrustning, verktyg och redskap för olika verksamhetsområden, bland annat för personal inom bostadsbolag som arbetar med fastighets- och grönyteskötsel. I många kommuner är transportsträckorna från kommunens depå ut till själva arbetsplatserna relativt korta. Den mängd verktyg och redskap som behövs under dagens arbete kan i de flesta fall lätt transporteras med en el-assisterad lastcykel.  Många kommunala bostadsbolag satsar på hållbar mobilitet med hjälp av bland annat lastcyklar för att nå mål om fossilfrihet 2030. Att personalen får motion under arbetstid blir en extra bonus. 

Miljövinster 

Under 30- och 40-talen var lastcyklar populära som arbetsfordon, men minskade snabbt när bilismen gjorde sitt intåg i städerna. Nu sprids återigen lastcykelns fördelar som mobilitets- och logistiklösning, fördelar som blir allt större när investeringarna i cykelinfrastruktur ökar. Fördelarna med att elcykla är många. Framförallt väger nära noll i utsläpp, billig drift och att man inte fastnar i bilköer, tungt som argument. 

Ekonomiska fördelar jämfört med bil/lätt lastbil i arbetet 

Även om miljömässiga hänsyn spelar en viktig roll i utbyte av fossilfordon mot el-assisterade lastcyklar, så är den ekonomiska vinningen för en kommun ofta det starkaste argumentet. Sedan massbilismen slog igenom på 60-talet har en stark bilnorm varit det rådande i våra kommuner.  

För att på allvar reda ut vad en kommuns bilflotta verkligen kostar skattebetalarna finns det metoder att identifiera hur fordonsflottan används. Med GPS-teknik kan man under exempelvis ett kvartal kartlägga alla servicefordons rörelser och på så sätt identifiera vilka sträckor som fordonen tillryggalägger varje dag och totalt per vecka eller månad. De fordon som rullar mestadels korta sträckor och totalt under fyra mil per dag är ofta möjliga att ersätta med el-assisterade lastcyklar. Samtidigt är det de bilar som används lite, som kostar mest per mil. En körsträcka på endast fyra mil per arbetsdag blir totalt under 1000 mil/år En milkostnad på uppemot 70–90 kr/mil är inte ovanligt för dessa fordon, att jämföras med en el-assisterad lastcykel klarar sig med ett par kronor per mil. En el-assisterad lastcykel som ersätter en transportbil som bara rullar 800 mil per år kommer att vara betald och lönsam efter bara ett år. Under detta år har den också haft i det närmaste noll i klimatpåverkan om man bortser från tillverkningen av cykeln. 

Passande modeller 

Här listar vi ett antal modeller som kan passa för användning I till exempel parkskötsel: 

Babboe Big E, Christiania light electric (Christiania Bikes),

Bella 4 (Bella Bikes),

OBG Rides Cargobike, Kangaroo Luxe4 (Winther), Triobike Boxter, Nihola 4.0

 

Det finns även cyklar med större lastlådor som är utvecklade för förskolor till exempel: Cargobike Kindergarten Electric och cyklar från Bakfiets (Cykelfabriken) 

Hälsofördelar för personalen och ökad trygghetskänsla för boende 

Att cykla en lastcykel med elassistans ger förvisso mindre motion än en vanlig cykel utan elassistans, men ofta är det inte cykelturer som ersätts med en elcykel, utan bilturer och då väger hälsofördelarna upp stort. Använder du en elcykel som transportmedel i arbetet får du in frisk luft och motion i din vardag. Dessutom orkar du ofta cykla betydligt längre sträckor med en elcykel jämfört med en vanlig cykel. På många elcyklar kan du välja mellan olika nivåer av assistans och därmed kan du styra hur mycket du vill anstränga dig. 

En annan fördel med att personal i bostadsbolag använder sig av lastcyklar i arbetet är att de blir mer synliga i bostadsområdena vilket leder till en ökad säkerhetskänsla i områdena. De kan dessutom lättare ta sig fram till mer svåråtkomliga eller känsliga områden där bilar vanligtvis inte kan eller får köra samt köra hela vägen fram till porten på bostadshusen.  

Utrustning och tillbehör 

När man skall köpa in en el-assisterad lastcykel för användning i till exempel gatu- och parksskötsel eller till ett bostadsbolag är det viktigt att se till hur lastlådan skall utformas. De som skall använda cyklarna dagligen måste tidigt involveras i specifikationen av designen. Lastlådan levereras oftast helt tom och om leverantören av cykeln inte kan erbjuda en kundanpassad låda kan man själv som kund bli tvungen att ombesörja detta. Kanske anlitar man en lokal snickare som kan ordna lastlådans inredning för att kunna lasta handverktyg, räfsor, elverktyg etc som fastighetsskötaren eller parkskötaren använder dagligen. Eller bygger personalen själva om lastlådan efter eget behov. Möjlighet att låsa redskapen och verktygen kan också vara nödvändigt om man parkerar och lämnar cykeln obevakad.  

Viktigt att tänka på, svårigheter och utmaningar 

Att lyckas med att introducera lastcyklar i en kommunal organisation kräver att de som skall använda cyklarna är med på tåget från början och att det inte upplevs som ett tvång att ställa bilen. Finns någon eller några i personalen som är positiva till att gå över till cykel, börja med dessa, involvera dem i inköpsplanerna tidigt. Erfarenheten visar att när några väl börjat använda lastcyklar så ökar intresset bland de övriga i personalen. Om lastcyklar redan används i kommunen, kanske i förskolan, låt några intresserade på gata/park- eller fastighetsförvaltningen testa cyklarna hos förskolan.  

 

Att tänka på:

Lastcyklarna måste kunna låsas in under tak nattetid. I övrigt skall tid avsättas till personalen för skötsel av cyklarna. Skötsel av el-lastcyklar är enkelt och kräver inte någon större tid. Tillverkare tillhandahåller information om hur cykeln skall skötas när det kommer till tvätt och behov av smörjning av kedja mm. Laddning av batterierna sker nattetid. Batterierna beräknas hålla cirka 1000 ladd-cykler vilket kan översättas till ungefär tre års användning. 

 


 

Den här postens innehåll är ett utdrag från vår handbok Lastcyklar i kommunal verksamhet (2020). 

Kontaktpersoner


Johanna Wallin

Johanna Wallin

Kommunikatör/Projektledare

Tel. 0709 - 21 60 56 ,

johanna.wallin@energikontorsyd.se


  • CoBiUM

Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat