Kunskapsbank

Tjänstecykel, så fungerar det i Region Kalmar län

Publicerad: 2020-10-20


Tjänstecykel, en löneförmån som ger både hälso- och miljöfördelar

Tjänstecykel, så fungerar det i Region Kalmar län

Fotografi av Magnus Ivarsson framför en grön växt. Foto H Wennesund.Intervju med Magnus Ivarsson, Region Kalmar Län om deras satsning på tjänstecyklar och hur det fungerar.

 

Hur kommer det sig att Region Kalmar Län satsade på ett tjänstecykelprogram för de anställda?

Dels en miljöaspekt, vi behöver alla köra mindre bil för klimatets skull och många av våra anställda bor inom en radie på en eller två mil från jobbet och då är det fullt möjligt att cykelpendla med en elcykel.  Sedan har vi parkeringsproblemet i stadsmiljörena, många av parkeringsplatserna byggs bort och då är cykeln ett yteffektivt fordon. Det tredje och kanske viktigaste argumentet är att personalen rör sig mera ur ett rent friskvårdsperspektiv när de cyklar mera. Jag kom in i processen när den redan var påbörjad i augusti 2018 och då höll vi på med att titta på hur andra regioner gjort med upphandlingar av cyklar som löneförmån. I början av 2019 hade vi upphandlat klart.

 

Hur fungerar det för den anställde ekonomiskt?

Det är förmånsbaserat precis som när man har en tjänstebil. Vi gör ett bruttolöneavdrag, vi går efter Skatteverkets riktlinjer och egentligen handlar det om att den anställde hyr en cykel under 36 månader. Efter den tiden gått kan man lämna igen cykeln och ta ut en ny eller köpa loss den för restvärdet. Under hela 36-månadersperioden har man garanti på cykeln, hjälm och reflexväst, lås mm ingår.

 

Hur många av de anställda har nappat på erbjudandet?

I första vändan blev det ungefär 500 cyklar beställda och i andra omgången 200, så nu är vi uppe i runt sjuhundra tjänstecyklar vilket motsvarar 10 procent av våra anställda i länet.

 

Ingår service under de 36 månaderna?

Alla cyklar i programmet oavsett märke har 36 månaders garanti. Man kan också teckna fri service under hela perioden men då blir det en liten extrakostnad på löneavdraget. Man kan också teckna en batterigaranti på elcyklarna. Leverantören av cyklarna har avtal med lokala cykelverkstäder, den enda vita fläcken på kartan är Oskarshamn, där har vi tyvärr inte någon cykelverkstad i nuläget.

 

Hur är det med försäkringen?

Det går på den anställdes hemförsäkring, men företaget som levererar cyklarna står för självrisken upp till 1.500 kr. Men man bör kolla hur högt belopp som hemförsäkringen täcker, de dyraste elcyklarna går på uppåt 60.000 kr och det är inte säkert att hemförsäkringen täcker ett så högt belopp för en cykel. 

Tjänstecykel/förmånscykel - ett steg till hållbara resor 

Tjänstecyklar (kallas även ibland förmånscyklar) är när en arbetsplats hyr eller köper in cyklar som anställda använder både i tjänsten och privat. Möjligheten att kunna bruka cykeln privat är därmed den främsta skillnaden mellan tjänstecykel och förmånscykel.

 

Skatteverket har räknat ut ett förmånsvärde för elcyklar som baseras på cykelns pris, kapitalkostnad och servicekostnad. Vanligtvis bärs hela kostnaden för förmånscykeln av den anställde genom ett bruttolöneavdrag.  I praktiken accepterar alltså den anställde därmed en lägre lön i utbyte mot förmånen att ha cykel.  

 

 

Har ni följt upp satsningen? Hur ser de anställda på cyklingen nu jämfört med innan?

Ja, vi har gjort en enkät och mest med avseende på hur man har förändrat sitt cyklande, i den första enkäten var det 256 som svarade.  35 procent av dem cyklade till jobbet innan tjänstecyklarna kom och nu är det 60 procent, bilpendlandet till och från jobbet har gått ned i samma grupp från 50 procent till 30. Det här är väldigt fina resultat tycker vi. 72 procent har också börjat cykla mer på fritiden sedan de skaffade tjänstecykel.

 

Finns det några hinder för att få högre anslutningsgrad bland era anställda till tjänstecykelsatsningen i länet, nu ligger ni på 10 procent?

Vissa orter har sämre ”cykel-infrastruktur”, till exempel Oskarshamn som har många små orter som ligger på cykelavstånd, men där är man ofta hänvisad till att cykla på en hårt trafikerad väg, det hämmar naturligtvis lusten att cykla. De som bor på Öland och arbetar i Kalmar kan inte cykla över bron. Sådana hinder finns naturligtvis, men förutom det ser vi bara möjligheter i detta. Vi kommer fortsätta med nya beställningsfönster två gånger per år och hoppas på att få ännu fler anställda att haka på. Att vi kan påverka våra anställda till att ställa bilen och ta cykeln är en stor vinst för oss alla.

Förmånscykel i Borgholms kommun 

Borgholms kommun är först ut i Sydost att erbjuda sina cirka 1 000 tillsvidareanställda i kommunen möjligheten till en förmånscykel, ett bruttolöneavdrag för inköp av cykel. 

 

Budgetchef Linda Kjellin säger till Ölandsbladet (2019-09-19) 

– Väljer man till exempel en elcykel som kostar 18 500 kronor blir bruttolöneavdraget per månad 350 kronor, 4 200 på ett år vilket motsvarar 2 740 kronor netto. Köper man sedan ut cykeln efter tre år blir den totala nettokostnaden lite drygt 11 000 kronor, redogör hon för tidningen. I detta exempel sparar den anställde 7 500 kr. Kommunen satsar på detta för att öka cyklingen och på så sätt gynna en bättre hälsa och miljö. 

Kategorier

Kontaktpersoner


Johanna Wallin

Johanna Wallin

Kommunikatör/Projektledare

Tel. 0709 - 21 60 56 ,

johanna.wallin@energikontorsyd.se


  • CoBiUM

Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat