Kunskapsbank

Behovsanalys lastcykel

Publicerad: 2020-06-02


Strategisk upphandling börjar med en behovsanalys. Guiden innehåller även ett beslutsschema.

Behovsanalys lastcykel

Att börja med att titta på behovet ger möjlighet både att bryta mot gamla vanor, att tänka nytt och göra förändringar. Att ta ett steg tillbaka och börja ifrån början är det bästa sättet att försäkra sig om att man tagit rätt beslut. Att ställa sig frågor och besvara dem är också ett bra facit att ha i handen om det senare kommer frågor på vilka grunder besluten togs. 

Ramar för behovsanalysen

 

Ett strategiskt verktyg för att nå mål

Genom möjligheten att se strategiskt på de val som görs kan ett inköp bidra ett steg på vägen för att uppfylla de mål organisationen har för sin verksamhet
Börja processen genom att ifrågasätta det ni alltid brukar göra. Tänk igenom hela processen och börja med det faktiska behovet. Tänk också på de mål ni ska bidra till – det styr vilka val ni kommer göra.


Vill ni till exempel?

 • Minska antalet fossilbränsledrivna resor/transporter (Fossilfritt Sverige 2030)
 • Öka folkhälsan/personalhälsan
 • Minska buller, trängsel, partiklar i luften
 • Vara goda förebilder
   

 

Mål- och styrdokument

Vid upphandling finns en rad olika mål att förhålla sig till. Att filtrera sitt behov genom styrdokumenten ger möjligheter att även vid mindre inköp kunna bidra till att målen uppnås.


•    Organisationens vision
•    Långsiktiga nationella mål 2030, 2050
•    Energi- och klimatstrategi
•    Fordonsstrategi (möte, resepolicy)
•    Hållbar stad (buller, föroreningar)
•    Friskvårdstrategi
•    Miljömål, miljöstrategi 
•    Agenda 2030
•    Nationella Upphandlingsstrategin

 

Alla dina beslut gör skillnad. Genom medvetna vägval grundade i strategier och mål bidrar upphandlingen till ett steg på vägen mot ett hållbart samhälle.

TÄNK PÅ 

Att involvera de framtida användarna i processen


Tanken om att införskaffa en lastcykel kan uppstå på olika nivåer i organisationen. Det viktiga är att alla inblandande, upphandlare, chefer och framtida användare, kommer till tals tidigt i processen.

 

Det är under behovsanalysen alla aspekter behöver samlas för att ett så riktigt underlag som möjligt kan utformas.

Beslutsschema


Här följer ett schema över en behovsanalys. Beslutsschemat kan såklart användas för alla transportbehov, inte bara för lastcykel. Genom att börja med behovet så ges möjlighet att göra förändringar, tänka nytt och kanske ändra beteende.

 

Nästa steg är att göra en användningsanalys för hur det ser ut där lastcykeln ska användas.

Förutom att välja om du ska med eller utan elassistans, finns det en rad olika saker du behöver ta ställning till.

Frågor du kan ställa dig

Vad ska ni göra? 
Förflytta gods
Förflytta arbetsredskap
Förflytta förskolebarn (persontransport)
Annat

Lokalisering
Förvaring och laddning
Typ av laddplats
Huvudsakligt geografiskt område för användning

Utformning
Hur många hjul – hur ska cykeln användas? Hur ser avstånd och cykelvägar ut?

Färg och form
Ska lastcykeln ha organisationens färger?
Ska den stripas med budskap, loggor och annat?

Speciella krav vid användning
Behov av specialanpassningar?


Svara på de frågor som är relevanta för er situation. Svaren bildar underlag till upphandlingen.

Kravställning – kriterier kopplade till er organisations mål

Det finns många fler saker som kan påverka vilken lastcykel du kommer att välja, kopplat till er organisations mål. 

 

Krav på produkten, tillverkningen
Era mål utformar de krav ni ställer på produktens innehåll, utformning och tillverkning:

 

 • Avfallstrappan - cirkulärt, återbruk, återanvändning
 • Hållbart, reparetbart, god kvalitet
 • Giftfritt
 • Code of conduct - inget barnarbete, rättvisa löner, god arbetsmiljö

 

Krav på leverantörer, företag
Era mål utformar krav på produktens anpassning, förvaring, tillbehör mm:

 

 • Jämställt/jämlikt/tillgängligt
 • Säkert
 • God arbetsmiljö

Marknadsanalys

När du har bestämt vad du behöver så är det dags att titta vad som finns på marknaden. Finns det produkter som motsvarar dina behov eller måste du planera för en ombyggnad/specialbeställning?

 

Upphandling

Se Checklista Inköp lastcykel
 


 

Ladda ner denna guide som pdf: Behovsanalys lastcykel

 


 

Den här postens innehåll är ett utdrag från vår handbok Lastcyklar i kommunal verksamhet (2020). 

Kontaktpersoner


Christel Liljegren

Christel Liljegren

Vd/projektledare

Tel. 0706-20 83 08 ,

christel.liljegren@energikontorsyd.se

Johanna Wallin

Johanna Wallin

Kommunikatör/Projektledare

Tel. 0709 - 21 60 56 ,

johanna.wallin@energikontorsyd.se


Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat