Kunskapsbank

Fyra kategorier av nudging

Publicerad: 2020-03-25


Kort översikt

Fyra kategorier av nudging

Förenklat budskap

Den första kategorin bygger på att förenkling och inramning av information har stor inverkan på huruvida en person kommer att påverkas av informationen eller inte. Detta innebär att budskapet bör förenklas till den grad att det passar mottagaren. Med inramning menas formulering och val av ord. Resplaner är exempel på reseinformation som presenteras för resenärer med syfte att underlätta resande med kollektivtrafik. Det har visat sig att i illustrationer av exemplet; “bränsleförbrukning av bilkörning” har stor inverkan på förändring av resebeteende. 

 

Fysisk planering

Den andra kategorin grundar sig på att den fysiska planeringen har stor betydelse i människors val och har rapporterats att vara ett av de mer effektiva verktygen till att förändra resmönster. Det finns studier som visar att i cykelländer som Nederländerna, Danmark och Tyskland är fysisk planering av cykelvägar, placering av cykelparkeringar och hastighetsdämpande insatser av stor betydelse i främjandet av cykling. 

 

Standardalternativ

Den tredje kategorin handlar om att noggrant välja vilket som ska vara standardalternativet. I grunden väljer folk det alternativet som innebär minsta möjliga insats ifrån dem själva. Exempel kan vara autopilotfunktioner i bilar och tvånget att ha cykelhjälm för barn och ungdomar. 

 

Sociala normer

Den fjärde kategorin lyfter fram betydelsen av sociala normer för att influera personer att agera på ett visst sätt. Genom att jämföra en persons val med merpartens är det större sannolikhet att personen ändrar beteende till detsamma. Reklam kan användas för att lyfta fram samhällsnyttan cykling medför och dessutom kan diverse applikationer användas för att lägga in en persons cykeldata som sedan kan användas för att upplysa personen om hens cykelvanor i jämförelse med andras. 

 


 

Den här postens innehåll är ett utdrag från vår handbok Lastcyklar i kommunal verksamhet (2020). 

 

Kontaktpersoner


Christel Liljegren

Christel Liljegren

Vd/projektledare

Tel. 0706-20 83 08 ,

christel.liljegren@energikontorsyd.se

Johanna Wallin

Johanna Wallin

Kommunikatör/Projektledare

Tel. 0709 - 21 60 56 ,

johanna.wallin@energikontorsyd.se


Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat