Kunskapsbank

Cykelstrategi - för ökad andel cykeltransporter

Publicerad: 2020-03-24


Exempel från Karlskrona

Cykelstrategi  - för ökad andel cykeltransporter

Karlskrona kommun antog sin första cykelstrategi i maj 2014 och är ett exempel på en kommun där andelen dagliga resor med cykel är relativt lågt i jämförelse med andra närliggande städer som Växjö och Kalmar. Inne i en andra etapp åren 2018 - 2021 är målsättningen med cykelstrategin att cykeltrafikens andel av transporter ska öka från 7% till 30 % år 2030.

I Karlskronas cykelstrategi finns tre klara mål:

  • År 2030 cyklar minst 30 procent av kommuninvånarna året runt till sitt arbete eller utbildning. Delmålet för år 2021 är att öka andelen som cyklar till 12 %.
  • Minst 75 procent av kommuninvånarna ska tycka att Karlskrona är en bra cykelkommun. Delmålet för år 2021 är att öka andelen till 55 %. 
  • Risken för en cyklist att skadas i trafiken ska halveras jämfört med 2011 års nivå. Delmålet för år 2021 är att risken ska minska med 15 %.

 

Nanna Lindell, projektplanerare, drift- och serviceförvaltningen på Karlskrona kommun berättar hur läget ser ut 2020: 

 

”Cykelstrategin är antagen av kommunens drift- och servicenämnd och de flesta åtgärder som vi gör riktat mot cykeltrafik har sin utgångspunkt i strategin. Det finns många spännande saker vi genomfört och har på gång. Bland annat ska vi för andra året i rad genomföra en reflexkampanj på en grundskola nu i höst. Utfallet av kampanjen var mycket lyckat förra året och uppskattades både av elever, lärare och föräldrar. Utöver det har vi nyligen satt ut tre nya automatiska cykelpumpar på offentliga platser, vilket varit efterlängtat bland cyklisterna. Jag upplever att strategin underlättar det löpande arbetet med cykelfrågor eftersom det samlar allt på ett ställe och gör det lättare att arbeta mer målinriktat och sammanhållet inom kommunen.

 

Varje år görs ett cykelbokslut där vi går igenom alla aktiviteter som skett med utgångspunkt i strategin. Mätbara värden (trafikmätningar, resvaneundersökningar, nöjdhetsundersökningar) följs upp och utvärderas i förhållande till de mål som finns satta. Resultatet används för att bena ut hur det egentligen går för Karlskrona som cykelkommun, vad är vi bättre på och vad är vi sämre på och hur går vi vidare. Generellt brukar vi som kommun vara väldigt duktiga på påverkaninsateser samtidigt som vi behöver bli bättre på att genomföra fler fysiska åtgärder. Bokslutet presenteras så klart även politiskt. 

Under 2021 ska nästa etapp av cykelstrategin ta vid och vi kommer revidera nuvarande upplaga även om grunddragen och nuvarande målsättningar kommer bestå (målen sträcker sig till 2030). Det finns en del områden i strategin som vi skulle vilja förändra. Bland annat så vill vi att de fysiska åtgärderna i strategin ska ha en tydligare koppling till gällande budget.” 

 

Enligt en resvaneundersökning gjord 2012 gör 7% av Karlskrona kommuns invånare sina dagliga resor på cykel.

I cykelstrategin konkretiserar kommunen insatsområden och åtgärder som krävs för att lyckas nå målen samt anges hur utvecklingen kontinuerligt planeras att följas upp och mätas genom resvaneundersökningar, trafikräkningar, GIS-analys och cykelbokslut. 

 

Läs mer om cykelstrategier i Sverige i handboken Lastcyklar i kommunal verksamhet

Kontaktpersoner


Christel Liljegren

Christel Liljegren

Vd/projektledare

Tel. 0706-20 83 08 ,

christel.liljegren@energikontorsyd.se

Johanna Wallin

Johanna Wallin

Kommunikatör/Projektledare

Tel. 0709 - 21 60 56 ,

johanna.wallin@energikontorsyd.se


Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat