Kunskapsbank

Fakta och status för vindkraft i Kronobergs län

Publicerad: 2016-11-10


Fakta och status för vindkraft i Kronobergs län

Fakta

Anta att det byggs 175 vindkraftverk i Kronobergs län. Anta vidare att varje verk producerar 8 GWh el per år och kostar 40 MSEK att bygga.

 

Studier utförda på liknande

projekt* visar på följande möjligheter:

 

- Total investering 7 miljarder kronor

 

- 1,4 TWh elproduktion per år

(beroende på storlek av vindkraftverk)

 

- Motsvarar 72 % av elförbrukningen i Kronobergs län

500 – 1000 årsarbeten i regionen under byggfasen

 

 - 45 årsarbeten per år under driftsfasen (20 – 25 år)

 

* Se bland annat vindkraftcentrum.se och rapport WSP: 10189571, Vindkraft i Uppvidinge

Status för vindkraftprojekt i Kronoberg

 

De senaste 10 åren har det utförts förstudier för att uppföra mer än 650 vindkraftverk i Kronobergs län. Ungeför hälften av dessa har studerats närmare och resulterat i tillståndsansökningar. Beroende på storlek på och antal vindkraftverk ska tillstånd sökas antingen hos kommunen (bygglov) eller hos länsstyrelsen (miljötillstånd).

Energikontor Sydost har täta kontakter med de projektörer som är aktiva i Kronoberg och är uppdaterade när det gäller deras projektes status. 

Kategorier

Kontaktpersoner


Pierre Ståhl

Pierre Ståhl

Projektledare

Tel. 070-688 75 20 ,

pierre.stahl@energikontorsyd.se


Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat