Kunskapsbank

Vindkraft - värdekedjan

Publicerad: 2016-12-10


Vindkraft - värdekedjan

När vindkraft byggs ut finns det många möjligheter för lokala företag att vara med i processen. Inte bara de mest uppenbara tjänsterna, som avverkning av skog eller leverans av grus och betong. Även näringar som man kanske först inte tänker på kan sälja tjänster och produkter.  Exempel på detta är restaurang och turism, elektriker, biluthyrare med mera.

Processen för att bygga vindkraft är lång och startar oftast med en förstudie. Det är inte ovanligt att det tar 5-10 år från förstudie till en färdig vindpark. Det gäller att vara uthållig och med när det gäller. Energikontoret kan hjälpa dig som leverantör att vara förberedd. 

Länken nedan ger en bild av hur en typisk process fram till färdig vindpark kan se ut:

Processen >>

Det tar ofta 5-10 år att gå från förstudie till färdig vindpark.

Det är många typer av tjänster och varor som behövs i ett vindkraftprojekt. Länken här under visar exempel på vad som behövs i de olika faserna.

Värdekedjan >>

 

Den som tecknar arrendeavtal och ansvarar för ett vindkraftprojekt benämns oftast projektör. Det är skillnad på hur de olika projektörerna arbetar. En del har stor egen kompetens, medan andra använder mycket konsulter. Även entreprenörerna har olika strategi. Vissa har egen personal och maskiner, andra använder mycket underentrepröner.

Kategorier

Kontaktpersoner


Pierre Ståhl

Pierre Ståhl

Projektledare

Tel. 070-688 75 20 ,

pierre.stahl@energikontorsyd.se


Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat