Workshop om energiledning i Oskarshamns kommun

Publicerad: 2024-01-22

Oskarshamns kommun har beslutat om sin energiplan under hösten 2023. En av åtgärderna är att utveckla och implementera ett energiledningssystem.  

Onsdagen den 24 januari hade man ett första möte för att diskutera hur energiledningssystemet ska utformas och vilka fastigheter som ska ingå. Arbetet fortsätter nu med att utforma checklistor för energirundvandring och för åtgärder föreslagna efter rundvandring och annan analys om hur man kan minska energianvändningen i de valda fastigheterna. Deltagarna på mötet kom främst från Tekniska och Fritid och representerades av bland andra chefer för fastigheter och anläggningar. 

 


Workshoppen anordnas av Oskarshamns kommun tillsammans med Energikontor Syd inom ramarna för Own Your SECAP.

Energikontor Syd genomför extra insatser de närmaste åren för att stötta sina ägarkommuner i Skåne, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län, i arbetet med sina energiplaner. Stödet ges inom ramen för projekten Own Your SECAPPlan4CETRECET och EUCF medfinansierat av EU:s program LIFE.

  


 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet