Rundvandring för att hitta besparingspotential

Publicerad: 2024-06-27

Lessebo kommun har med stöd av Energikontor Syd tagit fram en ny rutin som ska bidra till att minska energianvändningen och sänka energikostnaderna i kommunens fastigheter.
 

Rutinen innebär att årligen samla in energidata för alla kommunens fastigheter. Fastigheterna rangordnas sedan baserat på den högsta energianvändningen per kvadratmeter. De tio fastigheter som använder mest energi undersöks mer detaljerat, bland annat via rundvandring, för att hitta och åtgärda eventuella brister. Syftet med rutinen är att bidra till minskad energianvändning, kostnadsbesparingar och en mer hållbar användning av resurser. 

Framtagandet av rutinen har skett i samarbete med Energikontor Syd som en del i arbetet med att utveckla och genomföra åtgärder i kommunens nya energi-och klimatplan, som antogs i slutet av 2023. 

– För att säkerställa att Lessebo kommuns arbete inom energi- och hållbarhetsfrågor förstärks, så är det ett väldigt viktigt steg för oss att denna typ av arbete utförs. Vi ökar förståelse för vår egna energianvändning och får en grund för vårt förbättringsarbete, säger Svante Möller, miljö och hållbarhetsstrateg. 

Fastighetsbesök avslöjar energibesparingar och förbättringspotential  

25 juni genomfördes rundvandringar i fyra av tio utvalda fastigheter i Lesseno kommun: Hackebackeskolan, Gula skolan, Kvarndammskolan och Kosta servicehus.

– Genom att fysiskt besöka fastigheterna får man en bättre insyn i dess skick, genomförda åtgärder och eventuella förbättringsbehov. På sätt och viss bidrar man till minskad energiförbrukning och bättre komfort i dessa fastigheter, säger Lidia Salame, projektledare Energikontor Syd.

Under rundvandringen presenterade driftteknikern Khan Vonseysey åtgärder för att spara energi som kommunen hittills genomfört i fastigheterna. Bland annat har man bytt ut den största andelen av belysningen till LED-lampor. Samtliga fastigheter har ventilation med värmeåtervinning (FTX) och arbete är inlett för att se över fönster och klimatskal. 

–Det är kul att det alltid finns förbättringar och jag ser att det finns en stor potential att både spara energi och kostnader i vårt fastighetsbestånd. Med energieffektiva åtgärder och regelbundet underhåll kommer vi att nå våra mål, samtidigt som vi förbättrar byggnadens prestanda och sänker driftkostnader, säger Khan Vonseysey. 

Skolbyggnad med solceller på taket.

Solceller på Kvarndammskolan i Hovmantorp. Foto: Energikontor Syd


Energikontor Syd genomför just nu extra insatser för att stötta våra ägarkommuner i Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län, i arbetet med sina energiplaner. Stödet till Lessebo kommun ges inom ramen för satsningen Own Your SECAP, medfinansierad av EU:s program LIFE.

Logotype Own your secap Logotype Life European Union

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet