Pannrumssafari och bystugeföreläsningar

Publicerad: 2023-11-21

Att nå ut till alla dem som skulle kunna ha nytta av energi- och klimatrådgivningen kräver ibland kreativa arbetsmetoder. Annika Persson, energi- och klimatrådgivare i Orsa, Mora och Älvdalen, är en av alla dem som tycker att det är spännande att pröva nya idéer. Att komma ut och samarbeta med olika aktörer i lokalsamhället är också a och o för att nå ut. 

Genom åren har det blivit många samarbeten med olika studieförbund för Annika. Pannrumssafari var just en av de studiecirklar som hon drivit. 

– Idéen kom först från en annan Annika som jobbade här uppe innan. Det började med att jag satte ut en annons i lokaltidningen och frågade efter folk som var intresserade av olika uppvärmningssystem för villor. Vi hade en träff med teorigenomgång om olika uppvärmningssystem sen var det deltagarnas intresse som fick styra. Många var nyfikna på olika kombinationslösningar, med t.ex. vedpanna och solceller och olika sorters värmeväxlare, berättar Annika. Själv hade hon en bekant som var vvs-are och som själv hade en kombination av flera olika värmekällor, plus egen elproduktion med solceller och i hans pannrum började safarit.  Sedan fortsatte det till andra pannrum där deltagarna kunde utbyta erfarenhet och lära av varandra. Här kunde deltagarna ställa frågor direkt till de andra villaägarna kring hur allt fungerade med deras uppvärmning och energi, med installationer, leverantörer, kostnader och besparingar. 

 

 Bild på Pannrum

           Bildtext: Värmepump. Foto: Marcus DeKess

Idéen med att låta husägarna lära av varandra tog ny form i ett annat koncept inspirerat av ”öppna trädgårdar”, som Annika kallade för ”Sol i Orsa”. Där välkomnades de som var intresserade att besöka andra husägare som installerat solceller och att se på och prata om dessa. Där var Annika inte själv med utan förmedlade bara kontakten genom att hitta dem med solanläggningar som kunde tänka sig att öppna sina hem och sedan sätta in en annons i den lokala tidningen. Konceptet spred sig sedan till de andra orterna som hon jobbar i, det dök också upp i många andra delar av landet och på många håll kallades det för ”Solcellssafari”. 

- Uppskattningsvis är sjuttiofem procent av de som kommer på föreläsningar och söker råd män, säger Annika. Många brukar också vara femtio-, eller kanske sextioplussare. Men när hon höll i en studiecirkel som hette ”Klimatpiloterna” såg det lite annorlunda ut. Dit kom fler kvinnor, flera par och även människor i mer blandade åldrar. Ämnen som togs upp här var förutom energi och transporter också klimatsmart semestrande och även matlagning med närodlade råvaror stod på schemat. 

När corona-pandemin slog till startades digitala studiecirklar som lockade nya och större deltagargrupper. Bland ämnena för cirklarna fanns ”elbilar”, ”elavtal” och ”huset som system”. Hon har en liten del av sin tjänst i fem andra dalakommuner, bland dem finns några av norra dalarnas mer glest befolkade kommuner. Här har bystugorna varit en viktig faktor. Där finns en tradition att när något händer i bystugan ”då kommer alla”. 

 Bild av vintrigt dalalandskap

Bildtext: Dalavy. Foto: Sharon Ang, Pixabay

Bland det viktigaste när man ska nå ut till nya grupper och människor tror Annika är att vara flexibel och prata på ett sätt som den du möter förstår. Hon tycker också att det är spännande att fundera på vad det är som får oss att fatta våra beslut. Det är lätt när man har ett jobb som är ganska tekniskt, att man tänker att man ska rabbla så mycket tekniska detaljer som möjligt, men jag tror att man måste hitta en balans och väga in andra värden, säger Annika. En känsla fattar man mycket mer beslut på än fakta, om man ska vara krass, tror hon.

 Bild på Annika Persson

Bildtext: Annika Persson, Emergi- och klimatrådgivare, Orsa, Mora, Älvdalen

På frågan om det finns samhällsgrupper som hon inte når ut till, svara Annika, att utlandsfödda och socioekonomiskt svagare grupper inte söker mycket råd. Traditionellt tycker Annika att energi- och klimatrådgivarna har vänt sig i stor utsträckning till de som haft möjligheter att investera. I den senaste energikrisens spår har det kanske förändrats till viss del, eftersom alla behövt göra vad de har kunnat för att få råd med min sina elräkningar. 

Det bästa med att vara energi- och klimatrådgivare tycker Annika är att vara ute och träffa folk och att vi är opartiska, det är en sådan djungel där ute med alla som ropar att ”vi är bäst”. Och så är det att man får vara kreativ. Det är roligt när idéerna blir verklighet. Man har så många idéer som inte blir något, så det är roligt när det blir av. Närmast på tur står en Energimässa i Mora 25/11 med en bredd av lokala utställare kring bygg och transport annat som har med energi att göra. Det ser hon fram emot. 

 


Energi- och klimatrådgivning är en opartisk och kostnadsfri service från din kommun. Energi- och klimatrådgivningen känner till de lokala förhållandena där du bor. De kan ge vägledning, men det är du som privatperson, företag eller förening som fattar beslut om vad som ska åtgärdas. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen finansieras helt eller delvis med bidrag från Energimyndigheten.
 
Hitta din energi- och klimatrådgivare


Artikeln är publicerad som en del av Nationellt kommunikationsstöd för EKR som finansieras av Energimyndigheten.

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet