Hemmaträffar med energi- och klimatrådgivningen i Huddinge

Publicerad: 2023-12-14

I Huddinge kommun har energi- och klimatrådgivningen testat en ny arbetsmetod för att nå ut till en bredare målgrupp. Genom strategiskt arbete med en jämställdhetstrateg var målet att hembesök med villaägare skulle vara vägen till en mer tillgänglig rådgivning med en jämnare könsfördelning hos de rådsökande. Maria Fredlund, energi- och klimatrådgivare i Huddinge, delar med sig av lärdomarna från insatsen.

Genom ett utökat projekt fick energi- och klimatrådgivningen i Huddinge finansiering att testa en ny typ av arbetsmetod. Insatsen fokuserade på hemmabesök med villaägare där rådgivningen skedde hemma hos en rådsökande dit hen bjudit in 5-10 vänner/grannar. Upplägget syftade till att skapa en miljö där de medverkande har möjlighet att påverka rådgivningens innehåll och riktning samt att exempel kan tas från deras verkliga hus och förutsättningar.

Foto på Maria- Det var lite olika spår som orsakade att vi landade i detta format. Dels har vi i Huddinge småhusägare som vår huvudsakliga målgrupp. Ett bra sätt att nå denna målgrupp är att erbjuda hembesök, dock har vi inte möjlighet att göra det hos alla i kommunen. Detta ledde till idéen om hemmaträffar med energi- och klimatrådgivning i workshopformat då det både skapar en personligare rådgivning och blir mer resurseffektivt för oss, säger Maria Fredlund som ses i bild till höger.

Hembesöken genomfördes i ett workshopformat där materialet för föredragen och övningarna var framtaget för att skapa mer engagemang än en klassisk föreläsning. Maria menar även att upplägget drar nytta av nudgingmekanismer då det främjar känslan av att man gör insatsen tillsammans och därmed skapar förutsättningar för gruppen att känna ett gemensamt ansvar att göra de åtgärder man kommit överens om.

- En annan aspekt som ledde till utformningen av denna insats var även att vi hade observerat ett glapp gällande könsfördelningen bland de rådsökande. Vi ville därför även nå ut till fler kvinnor än vi brukar med denna arbetsmetod. Därför hade vi med en jämställdhetsstrateg från start och jämlikhetsaspekten vägdes in vid varje beslut längst vägen, säger Maria.

Kommunens jämställdhetsstrateg hade workshops med arbetsgruppen där de fick kartlägga vilka som vanligtvis söker sig till energi- och klimatrådgivningen. Dessutom fick de även analysera sig själva och sitt arbete. Några av frågorna de fick ställa sig var; Vad säger jag? Hur säger jag? Vilken tid på dagen har jag event? Vilken veckodag har jag event? Vilken kanal använder jag för att annonsera?

- Om man har ett event och gärna vill få med ett par som dessutom är en barnfamilj, och eventet är på en tisdagskväll där man ska prata om till exempel solceller, ja då tar de flesta barnfamiljer samma beslut om vem det är som ska närvara på mötet, menar Maria.

Efter att ha analyserat utformades det nya konceptet där olika teman för hemmaträffarna som skulle vara relevanta valdes ut. 

- För att locka andra rådsökande än de som vanligtvis söker sig till oss valde de att ta ett bredare grepp på ämnesområdet och inte bara framhäva tekniksidan. Vi ville nå ut till alla dem som kan göra en jättestor skillnad genom åtgärder i sitt hem men som nödvändigtvis inte är intresserade av just teknikdelen, vilket ofta framhävs av oss, säger Maria och tillägger att detta såklart något som förmodligen inte bara attraherar kvinnor – baserat på forskning som gjorts tror vi att detta lockar fler till energi- och klimatrådgivningen som vi vanligtvis inte brukar komma i kontakt med.

För att hitta en balans i hur kommunikationsmaterialet skulle se ut och användas tog arbetsgruppen hjälp av en kommunikationsbyrå. Maria berättar att det var viktigt att hitta en balans i kommunikationen där man utmanar normerna samtidigt som man använder och spelar på dem lite. 

Annons till hemmaträffarna som användes under insatsen

Bildtext: Flyer till hemmaträffarna. 

- När vi väl körde igång hemmaträffarna var det spännande diskussioner, uppskattade övningar och lekar, samt jättefina utvärderingar. Jag var så fylld av energi när jag kom därifrån då det var så härlig stämning. Problemet var att det nästan inte var några kvinnor som medverkade. Så då börjar man fundera på vad man har missat? Efteråt har vi i arbetsgruppen funderat på vad det var som hände, varför dök inte målgruppen som vi tänkt oss upp? 

Maria menar att det är svårt att veta varför det inte blev som gruppen tänkt sig men några reflektioner de tar med sig är att det kanske vart för personligt att ha något sånt här i sitt hem där man kanske skulle ha haft träffarna på en neutral plats istället. Arbetsgruppen har även funderat på om de började marknadsföra till en målgrupp som kanske inte varit med i sådana här aktiviteter tidigare och att konceptet därmed blev lite oklart. 

- Det kanske tar ett tag att etablera den här typen av aktivitet. Om vi hade haft detta som en del av vår vanliga rådgivning så hade det kanske tagit fart och vuxit. Men vi har sparat allt material för det är vi väldigt nöjda med så vi kanske får användning av det igen, säger Maria.

Maria berättar även att arbetsgruppen i Huddinge har tagit med sig tankesättet de haft genom processen för att göra rådgivningen generellt mer tillgänglig då allt jobb och alla diskussioner gett dem ett viktigt underlag som kan föras in i alla andra aktiviteter de gör. Även fast rapporten till Energimyndigheten visar att de inte åstadkom så mycket energieffektivisering som de hoppats på, så menar Maria att de som arbetsgrupp lärt sig mycket vilket kommer skapa många mervärden för energi- och klimatrådgivningen i framtiden.

- Har man väl satt på sig jämställdhetsbrillorna och börjar titta på sitt arbete så kan man inte ta av sig dem igen. Man ser en massa saker som man borde bli bättre på. Jämställdhet handlar ju inte bara om fördelningen man/kvinna utan all typ av tillgänglighet som rådgivningen borde erbjuda. Det finns mycket arbete kvar att göra men detta projekt var absolut ett steg i rätt riktigt även fast det inte fick det genomslag som jag hade trott och önskade, avslutar Maria.

 


Läs tips: RISE publicerade tidigare i år en rapport om solel ur ett genus- och tjänstedesignperspektiv. Läs hela rapporten här.


Energi- och klimatrådgivning är en opartisk och kostnadsfri service från din kommun. Energi- och klimatrådgivningen känner till de lokala förhållandena där du bor. De kan ge vägledning, men det är du som privatperson, företag eller förening som fattar beslut om vad som ska åtgärdas. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen finansieras helt eller delvis med bidrag från Energimyndigheten.

Hitta din energi- och klimatrådgivare 


Artikeln är publicerad som en del av Nationellt kommunikationsstöd för EKR som finansieras av Energimyndigheten.

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet