Kunskapsbank

Tre exempel på cykelbibliotek

Publicerad: 2020-03-25


Så här gjorde Växjö, Helsingborg och Halmstad

Tre exempel på cykelbibliotek

Växjö 

Ett nytt cykelbibliotek öppnades i Växjö i slutet av april 2019. Biblioteket har 24 cyklar av olika slag, allt från snabba elcyklar för långpendling till lastcyklar och vikbara kompaktcyklar. Kravet för att få låna är att låntagaren är över arton år och att man är boende i Växjö kommun. 

 

Kort om konceptet för cykelbiblioteket: 

Växjö kommun har skapat ett cykelbibliotek med ett antal olika specialcyklar och olika modeller av lastcyklar. Detta har finansierats av två EU-projekt (Sumba och CoBiUM). Kommunen har köpt in lastcyklarna/cyklarna och ett bokningssystem som finns på deras hemsida. 

Cyklarna lämnas ut och återlämnas till cykelhandlare, kommunen har samarbete med fyra olika cykelhandlare, som också servar dem. Allmänheten får låna en cykel i tre veckor, första året var det gratis, från 2020 kostar det 300 kr att låna, men man får tillbaka pengen om man köper en cykel efteråt. En vecka är lånecykeln på service hos cykelhandlaren. Sen startar nästa utlåningsperiod. De 300 kr som betalas går till cykelhandlaren för servicen. Den som lånar skriver på ett avtal och när man återlämnar cykeln får man fylla i en utvärdering. Detta för att kommunen ska kunna utvärdera cykelbiblioteket och förutsättningarna för cykling i Växjö kommun. Lånetiden är satt till tre veckor. 

 

Projektledare för cykelbiblioteket på Växjö kommun är Colin Hale, han säger så här om satsningen på cykelutlåning och hur den har fallit ut:

 

”Sedan vi öppnade har det varit fullbokat på de 24 cyklar vi har, det finns ett stort intresse och det har gått väldigt bra hittills.  

Ett “fenomen” som vi inte räknat med är att en del har bokat lastcykel för att använda på sin fritid när de ska ut på landsbygden till sin sommarstuga, som ett sätt för dem att se om de skulle kunna klara sig utan bil. De reser kollektivt i veckorna och har behållit bilen mest för att ta sig ut på landsbygden och nu vill de se hur det skulle fungera med lastcykel istället. 

 Avgiften på 300 kr tar vi ut därför att vi riktar oss främst till de som verkligen är intresserade av att gå vidare och köpa en cykel efter låneperioden.” 

 

Janne Ryden är en av de cykelhandlare som ingår i projektet: 

 

”Jag tycker att lånesystemet har fungerat väldigt bra. Att välja en lastcykel har många plusvärden, de kan ersätta många bilresor. De är dyrare än en vanlig cykel, men om den ersätter en bil så blir den billig ändå. Kan ett cykelbibliotek bidra till att fler väljer cykeln och ställer bilen så är det mycket bra.” 

Vad är ett cykelbibliotek?

Allt fler kommuner startar upp så kallade cykelbibliotek för att öka andelen cyklister. Cykelbibliotek bygger på samma princip som vanliga bibliotek för böcker, det vill säga att det är fritt att låna cykel under en begränsad tid. Beroende på storleken på cykelbiblioteket kan det finnas olika cykelmodeller och en del av dem har också flera modeller av lastcyklar. 

Halmstads “Cykeltek” 

I Halmstad kan man sedan februari 2017 låna lastcyklar i några olika varianter, vissa på två hjul och andra med tre hjul. Modeller utan och med elassistans finns. Kommuninvånarna har möjlighet att låna en lastcykel under elva dagar. 

 

Philip Westerlund är projektledare för Halmstads Cykeltek och han säger så här om erfarenheterna av projektet hittills: 

 

”Nu så här tre år efter att vi drog igång är vi fortfarande konstant fullbokade och vi marknadsför inte ens Cykelteket, det visar på att det finns ett stort behov. 

Många som lånar går in med inställningen att de länge funderat på att skaffa lastcykel för att se hur det skulle fungera i deras vardag, så nyttan med denna prova-på-utlåning är förmodligen rätt stor och en effektiv åtgärd för att öka intresset för lastcyklar och cykling.  

Vi har idag inget slutdatum för projektet och hoppas kunna driva det fortsatt, man ser många lastcyklar här i Halmstad och det är troligt att vi är en del av den utvecklingen.” 

Helsingborg 

I Helsingborgs stad har man ett cykelbibliotek sedan september 2017. Lånecyklarna är ett drygt tiotal, varav sex elcyklar och fyra el-assisterade lastcyklar.  

Projektledare Emma Kangas berättar: 

 

”Cykelutlåningen är väldigt framgångsrik, vi har inte ens marknadsfört den men ändå är cyklarna i princip fullbokade jämt, med en liten nedgång i januari-februari. 

 Våra undersökningar visar att över 40 % av de som lånat cykel de senaste två åren har gått vidare till att köpa egen elcykel för pendling och transport. Hela 100 % svarar ja på frågan om de kan rekommendera cykelbiblioteket till någon annan.  

En positiv bieffekt är att en hel del pensionärer som nyttjat cykelbiblioteket, sedan kommer tillbaka och är helt lyriska, de har tidigare slutat cykla men nu upptäckt att elcykel är en ny möjlighet för dem att börja cykla igen.  

Vi vill gärna köpa in fler cyklar och även komplettera med barncykelstolar. Vi ser positivt på utvecklingen.” 

 


 

Den här postens innehåll är ett utdrag från vår handbok Lastcyklar i kommunal verksamhet (2020). 

Kontaktpersoner


Christel Liljegren

Christel Liljegren

Vd/projektledare

Tel. 0706-20 83 08 ,

christel.liljegren@energikontorsyd.se

Johanna Wallin

Johanna Wallin

Kommunikatör/Projektledare

Tel. 0709 - 21 60 56 ,

johanna.wallin@energikontorsyd.se


  • CoBiUM

Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat