Syd sparat el motsvarande halv miljon elbilar

Publicerad: 2024-03-18

Den senaste statistiken från SCB visar en minskad elanvändning i sydlänen Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar, enligt den analys Energikontor Syd har gjort. Den besparing som gjorts motsvarar vad en halv miljon elbilar gör av med på ett år*.


Häromveckan uppdaterades SCB:s databas för kommunal och regional energistatistik med data för år 2022.  Enligt Energikontor Syds analys av statistiken är trenden positiv på många sätt. Elanvändningen för alla sektorer i samhället minskar med i medel 6 procent i alla fyra länen. För endast hushållen så ligger den minskade elanvändningen på 14 % mellan 2021 och 2022.

 Även den totala energianvändningen, som också inkluderar bland annat uppvärmning och transporter, visar en minskning. En trolig orsak är att el- och energipriserna ökade kraftigt i södra delen av landet under senare delen av 2022. 
”Siffrorna visar att det finns en outnyttjad potential att minska energiberoendet. Vår bedömning är att både privatpersoner och företag fortfarande har stora möjligheter att fortsätta minska sitt energibehov. Det finns därmed utrymme för annan användning inom befintlig energitillgång” säger Göran Gustavsson, projektledare på Energikontor Syd, som ansvarar för energianalysen.

SCB presenterar sin nationella statistik med lite drygt ett års eftersläpning. Data som nu presenterats är från helåret 2022.
 

Energikontor Syd har sammanställt energidata för varje län i syd. Är du intresserad av att veta mer om energistatistiken för ett specifikt län? Som ägarorganisation kan du beställa en energibalans av oss. Läs om erbjudande här.
 

För mer information, kontakta

Göran Gustavsson
Tel. 070-921 60 54, goran.gustavsson@energikontorsyd.se
 

* Räkneexemplet med elbilar ovan utgår från en körsträcka om 1500 mil/år och en elanvändning på 1,7 KWh milen.

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet