Energibalans – verktyg för beslut och uppföljning

Energikontor Syd erbjuder dig som ägare möjligheten att, via sammanställning och analys av tillgänglig energistatistik*, få bättre kontroll på ert energisystem. Vi erbjuder visuella energibalanser  ( Sankey-diagram**) eller en djupanalys i en fullständig energibalans*** för er geografiskt avgränsade kommun eller för länet. 

💬 Lär dig mer om sankey-diagram energibalanser  här

                  

 

Prisuppgifter

  Pris exkl. moms
Visuell energibalans (sankey-diagram) avseende ett år
10 700 kr
Visuell energibalans (sankey-diagram) för ett jämförelseår (tex 1990)
10 700 kr
Muntlig presentation på plats hos er
12 400 kr 
Reskostnad & restid tillkommer.
 
Fullständig energibalans (analys av energistatistik) Kontakta oss för offert

 

Göran Gustavsson

Tel. 0709- 21 60 54

goran.gustavsson@energikontorsyd.se 

Beställ här

Fyll i dina uppgifter och kryssa i vad du är intresserad av. Klicka sedan på ”Skicka”, så kontaktar vi dig inom kort!

Ditt namn                                       

Kommun/region                         

Epost som vi kan nå dig på   

Jag vill...

 ha offert
 beställa

 

Följande erbjudanden finns

 Visuell energibalans - avseende aktuellt år
 Visuell energibalans - avseende jämförande år, tex 1990
 Energibalans - avseende aktuellt år
 Muntlig presentation och genomgång (offert lämnas efter diskussion med beställaren)

 

*För energistatistik gäller: data som finns tillgänglig från våren år 2023 avser 2021 (vilket innebär att det senaste år då uppgifter hos SCB fanns tillgängligt är två år tillbaka i tiden). 

** Sankey-diagram är ett flödesschema. Bredden av pilarna visas proportionellt mot flödesmängden. Energibalans som visualiseras i ett Sankey-diagram kan visa alla de primära energiflödena in i en kommun/län. Bredderna hos pilarna är direkt proportionell mot energitillförsel, omvandling och användning. 
***Med fullständig energibalans menar vi en djupare analys i såväl tillförd som slutanvänd energi i kommun/län. Vi redovisar också den el – och fjärrvärmeproduktion som sker. Storleken av de olika flödena jämförs över tid. Vi presenterar också de växthusdrivande emissioner man får som ett resultat av energianvändningen och annan verksamhet i området.
 

 

Våra ägare berättar

”Oskarshamns kommun har haft stor användning av energibalansen i arbetet med att följa upp satta miljömål. Den utgör även ett bra underlag för att i kommunen ta ut en gemensam riktning och prioritera insatser.” 
Sara Olsson, Hållbarhetsstrateg, Oskarshamns kommun (energibalans för 2019). 

Energibalansen var ett första steg i arbetet för en ny energi- och klimatplan. Den gav oss insikt i vad kommunen bör satsa på och vad som går bra.” Ebba Lejeby, Hållbarhetsstrateg/energi- och klimatrådgivare, Alvesta kommun (energibalans för 2019). 
 

Vi har använt Energibalansen som en del i underlaget i samband med att ta fram en ny Energi- och klimatstrategi för kommunkoncernen.” Gun Lindberg, Hållbarhetsstrateg, Västerviks kommun (energibalans för 2019). 

Energibalans Kalmar län 2019 är ett sätt att följa energianvändning och klimatutsläpp över tid och för olika sektorer. Den ger därför underlag för förståelse och prioriteringar och gör det också möjligt att följa upp målen och delmålen i vårt handlingsprogram för en fossilbränslefri region 2030. Energistatistik är inte helt enkel. Genom att ta fram en energibalans försäkrar vi oss om att siffrorna är jämförbara över tid.”  
Carolina Gunnarsson Johnsson, 
Miljösamordnare, Region Kalmar län (energibalans för hela länet 2019)

Tidigare energibalanser vi tagit fram