Bjud in oss till ägardialog 

Vi vill gärna träffa er som äger oss! Maila vår vd för att boka en dag och tid som passar er för en digital eller fysisk ägardialog.  

 

Christel Liljegren

Vd

Tel. 0706-20 83 08

christel.liljegren@energikontorsyd.se

 

Syfte och upplägg

Upplägget anpassas efter era önskemål, men syftet att utbyta information för att ni ska få ut det mesta av; den kompetens som vi har fått i uppdrag att tillhandahålla, de projekt som rullar och kommande projektutveckling.  Vi vil också passa på att  förankra vårt uppdrag. 

  • Antal per år:  1-3 gånger per år, ni  bestämmer antal och när i tiden det passar bäst. 
  • Vilka ska komma:
    • från Energikontor Syd medverkar vår vd. Efter önskemål kan även medarbetare med specifik expertis bjudas in.
    • från er sida kan deltagare till exempel vara politiker, region-/kommunchef, strateger, energi- och klimatrådgivare eller representanter från kommunala bolag. (Mötet kan genomföras med tex  RF/KF, RS/KS, RFAU/KSAU eller andra arbetsgrupper/forum)
  • Längd på mötet: ca  1-2 timmar, för att vi ska hinna ge en bra presentation och få till en god dialog. 

                                               

Verksamhetsområden

 

 

 

Verksamhetsinriktning

Energikontor Sydost AB ägs av en ideell förening, Föreningen Energikontor Sydost,  vars medlemmar är kommuner och regioner i Sydost, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Vår verksamhet bygger på att driva projekt inom energieffektivisering och förnybar energi, som bidrar till att uppnå ett hållbart energisystem.

Målgrupp

Vår verksamhet riktar sig till offentlig sek, företag och föreningar i första hand. Allmänheten nås via de kommunala Energi- och klimatrådgivarna, vilka vi samordnar, eller genom stöd till ägarna i deras aktiviteter riktade till allmänheten.