FAQ - vanliga frågor och svar

karta över länen Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronoberg←Tillbaka till Ny medlem-sidan

 

Här finner du svar på vanligt förkommande frågor. Hittar du inte svar på din fråga här så skicka den per e-post till nymedlem@energikontorsydost.se  där flera medarbetare hjälps åt att svara dig.

 

Om ni vill ansöka om medlemskap!

 

 • Vilka papper ska vi skriva på?
  1) Ansökan  - insamling av fakta om organisationen, kontakt- och faktureringsuppgifter (detta kan göras via utskickad blankett eller digitalt) – ansökan ska styrkas av ett beslutsprotokoll
  2) avtal – intygande om att man tagit del av och ställer sig bakom gällande stadgar och de skyldigheter och möjligheter detta innebär

 

 • Behöver det finnas ett politiskt beslut inför medlemsansökan?
  Föreningen ställer inga formella krav, men det är önskvärt att beslutet är informerat till politiken och den avledning/nämnd som sedan kommer ansvara för fakturan.

 

 • Vem ska skriva under ansökan?
  Föreningen ställer inga formella krav, utan er delegationsordning avgör  – ansökan ska styrkas av ett beslutsprotokoll.

 

 • Vem ska skriva under avtalet?
  Föreningen ställer inga formella krav, utan er delegationsordning avgör.

 

 • Behöver vi nominera till styrelse med en gång etc?
  Nej. De skånska kommunerna kommer inte kunna bli medlemmar förrän vid årsskiftet. Till dess kommer presidiet i Skånes Kommuner representera de skånska kommunerna. Vid den ordinarie föreningsstämman kommer en ny styrelse att väljas.

 

 • När får vi svar på vår ansökan?
  Ansökningar behadnlas på nästkommande föreningens styrelsemöte 

 

 • När blir vi medlemmar?
  För ansökningar inkomna under 2022 startar medlemsskapet 1/1-2023. För ansökningar som inkommer efter det startar medlemsskapet i enlighet med föreningstyrelsens beslut. 

 

 • När ska vi betala medlemsavgift och serviceavgift?
  Fakturorna (en från föreningen och en från bolaget) skickas ut under februari varje år, nästa faktureringsutskick är februari 2023

 

 • Vad ska vi betala?
  Beslutet på föreningsstämman 2022 lyder:
  Om samtliga Skånes kommuner och Region Skåne blir medlemmar blir avgiften 2500 kr, men om ej alla blir medlemmar ska medlemsavgiften vara oförändrad. (5000kr/år och medlem)

 

 

Hittar du inte svar på din fråga här så skicka den per e-post till nymedlem@energikontorsydost.se  där flera medarbetare hjälps åt att svara dig.

Ansökan, medlemsskap, medlemsavgift

 • Behöver det finnas ett politiskt beslut inför medlemsansökan?
  Föreningen ställer inga formella krav, men det är önskvärt att beslutet är informerat till politiken och den avledning/nämnd som sedan kommer ansvara för fakturan.

 

 • Vilka papper ska vi skriva på?
  1) Ansökan  - insamling av fakta om organisationen, kontakt- och faktureringsuppgifter (detta kan göras via utskickad blankett eller digitalt) – ansökan ska styrkas av ett beslutsprotokoll
  2) avtal – intygande om att man tagit del av och ställer sig bakom gällande stadgar och de skyldigheter och möjligheter detta innebär

 

 • Vem ska skriva under ansökan?
  Föreningen ställer inga formella krav, utan er delegationsordning avgör  – ansökan ska styrkas av ett beslutsprotokoll.

 

 • Vem ska skriva under avtalet?
  Föreningen ställer inga formella krav, utan er delegationsordning avgör.

 

Tider i processen

 • När ska vi skicka in?
  För kommuner och regioner som inte ansökt om medlemskap kan ansökningar skickas in löpande. 

 

 • När får vi svar på vår ansökan?
  Beslut fattas på nästkommande föreningens styrelsemöte

 

 • När blir vi medlemmar?
  För kommuner och region som ansöker under  2022 startar medlemsksapet, 1/1-2023. För övriga i enlighet med föreningsstyrelsens beslut. 

 

Medlems och serviceavgift

 • När ska vi betala medlemsavgift och serviceavgift?
  Fakturorna (en från föreningen och en från bolaget) skickas ut under februari 2023

 

 • Vad ska vi betala, 2023?
  Beslutet på Föreningsstämman 2022 lyder:
  Om samtliga Skånes kommuner och Region Skåne blir medlemmar blir avgiften 2500 kr, men om ej alla blir medlemmar ska medlemsavgiften vara oförändrad.
 • Om alla blir medlemmar 
  • en medlemsavgift på 2500 kr och sedan
  • en serviceavgift på 1 kr per kommuninvånare  minus medlemsavgiften.
  • Totalt: antal invånarekr - 2500 kr
 • Om inte alla blir medlemmar (medlemsavgiften vara oförändradfrån 2022)
  • en medlemsavgift på 5000kr och sedan
  • en serviceavgift på 1 kr per kommuninvånare  plus medlemsavgiften.
  • Totalt: antal invnare +  5000kr

             

Vad händer 2023 - ny styrelse, kontor, varksamhet

Behöver vi nominera till styrelse med en gång etc?
Nej. De skånska kommunerna kommer inte kunna bli medlemmar förrän vid årsskiftet. Till dess kommer presidiet i Skånes Kommuner representera de skånska kommunerna. Vid den ordinarie föreningsstämman kommer en ny styrelse att väljas.