Slutseminarium för Kombinerad Mobilitet 2.0 som fick Blekingeborna att cykla 3,8 varv runt jorden!

Publicerad: 2023-10-26

På tisdagen den 10 oktober samlades en stor och engagerad grupp i Karlshamn, Blekinge, för att delta i Kombinerad Mobilitet 2.0’s slutseminarium. Kombinerad Mobilitet 2.0 hade som huvudsyfte att främja och utveckla hållbara transportsätt, med särskilt fokus på cykling, som ett medel för att minska miljöpåverkan och förbättra folkhälsan i Blekinge. Genom olika strategier och metoder, inklusive utvecklingen och användningen av den innovativa datainsamlingsappen Växla upp!, involverade man medborgarna och samlade värdefull information om deras cykelvanor.

 

Under seminariet presenterade Kerstin Eriksson, Annika Öberg och André Benaim, projektledare från Energikontor Syd, resultaten och lärdomarna från projektet. De ledde även en workshop om hur resultaten från Kombinerad Mobilitet 2.0 kan användas i framtiden. Siamak Khatibi, Assoc. Prof. vid Blekinge Tekniska Högskola, betonade vikten av datatillgänglighet och öppenhet för att främja hållbar mobilitet och dess roll i samhällsbygget.
Kenneth Henningsson, Innovation Office Lead på Blekinge Tekniska Högskola, presenterade en möjlig framtida affärsmodell för hur den framtagna appen för insamling av cykeldata samt plattformen för insamlad data kan drivas vidare efter projektslut.


Anna Månsson, projektledare från Energikontor Syd, engagerade deltagarna genom samtal om hälsoeffekterna av cykling samt presenterade viktiga siffror om hur viktigt det är för samhället rent ekonomiskt att cykla istället för att ta bilen. På länk från Karlstad så redogjorde Mikael Haster, miljösamordnare i Karlstads kommun, om hur Karlstads kommun har jobbat med att få privatpersoner och företag att välja cykeln i stället för bilen.  

Seminariet gav värdefulla insikter och möjligheter att diskutera framtidens hållbara transportsätt samt hur man kan få privatpersoner och företag att välja cykeln framför bilen.
Kombinerad Mobilitet 2.0 fick Blekinges medborgare att cykla 3,8 varv runt jorden, vilket sparade ca 20,4 ton CO2.

Energikontor Syd är projektägare, med Blekinge Tekniska Högskola som projektpartner.

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet