Lyckat seminarium om flytande biogas

Publicerad: 2017-06-14

Bränslepriset spelar roll i avgörandet om biogasens framtid. Resultaten av förstudien Flytande biogas till lands och till sjöss presenterades i Kalmar 13/6. 

 

I Småland, på Öland och på Gotland finns en stor outnyttjad produktionspotential, höga klimatmål samt en god investeringsvilja samtidigt som den tunga trafiken och industrin fortfarande är till stora delar beroende av fossila bränslen. Sedan november 2016 har Energikontor Sydost därför lett en förstudie för att undersöka om det finns intresset hos tunga fordon, sjöfart och industri att börja använda flytande biogas. Förutom intresset hos kunderna har projektet även undersökt vilken biogaspotential som är realiserbar i närtid, hur de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för produktion av flytande biogas se ut samt möjliga logistiklösningar för transport av gasen.  

 

 

Den 13 juni hölls det avslutande seminariet i Kalmar, där resultaten av studien presenterades. Ca 40 personer från stora delar av landet kom för att lyssna. 

 

Cecilia Wallmark från SWECO som lett arbetet med marknadsundersökningen, kunde dra slutsatsen att det finns intresse för att använda biogas men att bränslepriset spelar en avgörande roll om det kommer att bli biogas eller inte. Det mest överraskande resultatet var kanske att man faktiskt kan producera biogas till ett konkurrenskraftigt pris bara man kommer upp i volym.

 

 

Deltagare i projektet är: Regionförbundet i Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar län, Mörbylånga och Oskarshamns kommuner, Destination Gotland, Region Gotland, E.ON Biofor, Puregas Solutions, Småländska Bränslen och Energikontor Sydost.

 

Projektet, som pågår under tiden 14/11 2016 – 14/8 2017 har finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

 

 

Samtliga presentationer från seminariet i Kalmar finns att tillgå här.                                 

För mer information om seminariet och förstudien, kontakta Hannele Johanssson 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet