Karlskronas energiframtid

Publicerad: 2024-01-23

På ett energiseminarium i Karlskrona den 22 jan samlades många aktörer, ca 60 personer, för att möjliggöra kunskapsutbyte och samverkan i energifrågor och belysa vikten av elförsörjning och energiplanering. Presentationer, panelsamtal och generösa fikapauser gav möjlighet till energimingel i BTHs lokaler.

Blekinge Tekniska Högskola, Affärsverken, Naturskyddsföreningen, Karlskronahem och Energikontor Syd var några av aktörerna som berättade om sina uppdrag och pågående satsningar för att sprida kunskap till deltagarna. Energikontor Syd presenterade kort Karlskronas energiläge för att skapa förståelse hos deltagarna varifrån energin vi använder kommer och till vad den används. 
 

Energiflöden i Karlskrona kommun 2021
 

Två exempel som lyftes av två mycket inspirerande föredragshållare var satsningen på vätgas som energilager hos sjöbohem och Blekinge Offshores nya grepp.

Energiseminariet arrangerades av oppositionen i Karlskrona kommun, men var öppet för alla och i publiken var det en blandning av politiker, forskare, studenter, tjänstemän m.fl.

 

Vill du veta mer om seminariet? Kontakta Anna Månsson

 


Energikontor Syds deltagande gjordes inom ramarna för RECET.

Energikontor Syd genomför extra insatser de närmaste åren för att stötta sina ägarkommuner i Skåne, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län, i arbetet med sina energiplaner. Stödet ges inom ramen för projekten Own Your SECAP, PLAN4CET, RECET och EUCF medfinansierat av EU:s program LIFE.


Logga RECET Logga Life+


 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet