Hur kan både el och livsmedel produceras på samma mark på ett effektivt sätt?

Publicerad: 2023-09-22


Energikontor Syd är en av projektpartnerna i ‘Solbruk i Skåne’ som ska undersöka kombinationer av solelproduktion och jordbruk. Syftet är att undersöka hur både el och livsmedel kan produceras på samma mark på ett effektivt sätt. Tester från andra länder visar positiva resultat, men kunskap behövs om hur solbruk – agrivoltaics - kan fungera i Skåne. Planen är att designa en fysisk testanläggning i Skåne, där tre olika sajter är aktuella.  

- Det finns ett stort intresse bland lantbruksföretag för etablering av solparker då det finns möjligheter till både ökad egenförsörjning av förnybar energi och ett nytt affärsområde. Samhällsintresset motiverar ett brett projekt med lantbruket, energiföretag och andra parter, säger Ulf Jobacker, Energikontor Syds representant i projektet.  

Intresset för att sätta upp solceller på mark ökar och många ansökningar har skickats in till länsstyrelsen i Skåne det senaste året. Flera ansökningar har dock fått avslag, bland annat utifrån att traditionella solcellsparker riskerar att konkurrera ut markens livsmedelsproduktion.  

En viktig del i projektet blir att demonstrera, skapa och sprida kunskap till näringslivsfrämjande aktörer och i förlängningen företag inom både energi- och livsmedelsbranschen med förslag på hur intressekonflikten mellan produktion av mat och solel på den skånska jordbruksmarken kan hanteras.  

 

Mål med 'Solbruk i Skåne'  

- Få kunskap om vilka grödor som kan passa att odla i kombination med solcellssystem och hur dessa ska designas för att fungera i lantbrukarens vardagliga produktion  

- Få kunskap om hur ekonomin respektive produktionen för el och grödor blir i ett solbrukssystem, jämfört med traditionell odling respektive konventionell solcellsanläggning på mark  

- Få kunskap om hur nationella respektive internationella policys, regelverk och stödsystem för såväl solelanläggningar som jordbruk påverkar möjligheterna till tillstånd respektive lönsamma affärsmodeller  

 

Fakta om 'Solbruk i Skåne'  

Projektet pågår 1 september 2023 till 31 december 2027.  

Region Skåne är projektägare och projektpartners är Länsstyrelsen Skåne, Energikontor Syd, Sveriges Lantbruksuniversitet, Mälardalens universitet och forskningsinstitutet RISE. Ytterligare medverkande aktörer är Lantbrukarnas Riksförbund, sockerbranschens forskningsverksamhet Nordic Beet Research samt solenergiföretagen SolarEdge och Alight.  

Region Skåne är projektägare och projektpartners är Länsstyrelsen Skåne, Energikontor Syd, Sveriges Lantbruksuniversitet, Mälardalens universitet och forskningsinstitutet RISE. Ytterligare medverkande aktörer är Lantbrukarnas Riksförbund, sockerbranschens forskningsverksamhet Nordic Beet Research samt solenergiföretagen SolarEdge och Alight.  

 

För mer information om Energikontorets roll som projektpartner, kontakta Ulf Jobacker eller Johan Milton.

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet