Grön upphandling – ett strategiskt styrmedel

Publicerad: 2014-06-26

Grön upphandling är ett strategiskt viktigt verktyg och styrmedel för att nå minskad energiförbrukning samt minska kostnader långsiktigt. Via nationell och internationell finansiering kommer Energikontor Sydost de närmste åren aktivt stödja och uppmuntra företag och offentliga aktörer i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län till grönare upphandlingar.

 

Energikontor Sydost ska tillsammans med olika samverkanspartners fokusera på att erbjuda upphandlare och beställare information, kunskap och inspiration inom specifika tema och produktområde. Strategiska möten med politiker är en högt prioriterad insats då de behöver ha kunskap om vilken betydelse upphandlingarna har för verksamheten. Dialogmöten mellan beställare och leverantörer är en annan viktig aktivitet för att öka förståelsen och skapa möjlighet till produktutveckling.

 

Varje dag genomför offentliga organisationer och privata företag små och stora inköp för enorma belopp, värdet av bara den offentliga upphandlingen uppskattas enligt Konkurrensverket till mellan 450 och 535 miljarder kronor per år. Vid dessa inköp tas i många fall beslut utifrån lägsta inköpspris och utan hänsyn till att dessa produkter kan ha högre driftskostnader eller vara mer resurs- eller energiintensiva än jämförbara gröna produkter som kan ha högre inköpskostnad. Med grön upphandling görs istället urvalet av anbud baserat på livscykelkostnaden och inte bara lägsta pris. Miljövänliga produkter som är dyrare i inköp visar sig ofta vara billigare på längre sikt.

 

Under 2014 finansierar EU-projekten Buy Smart+, PRIMES samt Streetlight EPC arbetet med gröna upphandlingar. Buy smart + är på väg att avslutas och i veckan hålls slutkonferensen på EU:s hållbara energivecka i Bryssel.

 

Slutkonferensen för projektet Buy Smart + kommer visa olika sätt att handla produkter och tjänster för att spara energi, optimera budgetkostnader och fullfölja upphandling på en miljövänligt och effektivt sätt.

 

För mer information om projektet, klicka här.

 

Kontakt: Christel Liljegren, tel. 0706-20 83 08 christel.liljegren@energikontorsydost.se 

 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet