Flytande biogas - en balansresurs i energisystemet

Publicerad: 2023-10-20


Energikontor Syd har, tillsammans med kollegor från bland annat BioFuel Region i norra Sverige, arrangerat ett studiebesök till en kommunal biogasanläggning i Västerås och en tankstation för flytande biogas (LBG).


Anläggningen i Västerås är unik i Sverige för småskalig flytande biogas. En kubikmeter flytande biogas motsvarar 600 kubikmeter komprimerad gas och används i Västerås som buffert i biogasproduktionen.

- Jag fick bekräftelse på studiebesöket i Västerås att biogasen är den sortens bränsle som är mogen att tillämpa både som LBG/CBG inom transportsektorn. Det är upp till alla inblandade aktörer att skapa bra möjligheter där offentlig sektors påverkan genom upphandling måste vara föregångare för att skapa en fungerade marknad. Sedan kan privata aktörers ställa krav på hållbara transporter och på så sätt driva fram marknaden, säger Beate Leggedör, Agri-Kultur, konsult inom biogasbranschen, som deltog på studieresan.

 
Foto på Beate Leggedör

Bildtext: Beate Leggedör, konsult inom biogasbranschen deltog på studieresan. Foto: Energikontor Syd.        


Biogas, som är ett helt förnybart bränsle, är en viktig pusselbit för ett hållbart energisystem. Genom att tillverka biogas från avfall från hushåll och lantbruk återförs näringsämnen till jorden och samtidigt produceras ett förnybart, inhemskt drivmedel. I Sverige finns det över 200 anläggningar som producerar biogas från biomassa och det används främst som drivmedel till fordon.

EU har dock pekat på att biogasproduktionen i Europa snarast bör inriktas på att ersätta den naturgas som används vid långväga transporter och sjöfart samt vid tillverkning av s.k. elektrobränslen. Problemet för flera länder är att marknaden och infrastrukturen har utvecklats för lätta fordon, en marknad som nu snabbt kommer att avvecklas de kommande åren i och med EU:s beslut om nya utsläppsregler från 2035 där el och vätgas tar över. Projektet jobbar med att ta fram nationella färdplaner så att skiftet till de nya marknaderna snabbt utvecklas med nya aktörer och användningsområden. Viktigt att de nya marknaderna snabbt kan ta upp volymerna av biogas så att marknaden fortsätter utvecklas. Genom att komprimera gasen genom förvätskning skapas en stor flexibilitet och helt nya möjligheter.

- Flytande biogas är en viktig del i ett hållbart energisystem som bränsle till tung trafik och sjöfart men även som balansresurs i ett energisystem som vi ser i Västerås, säger Tommy Lindström, projektledare på Energikontor Syd. 

 

Foto från studiebesöket, deltagarna kollar på en tankstation

Bildtext: Vid studiebesöket i Västerås besöktes ett tankställe för flytande biogas, sk LBG. Foto: Energikontor Syd.

 

För mer information, kontakta
Tommy Lindström, Projektledare, Energikontor Syd
0735-44 86 29
tommy.lindstrom@energikontorsyd.se

 

Studiebesöket genomfördes inom ramen för Energikontor Syds insatser i Östersjöprogrammet som genomförs tillsammans med kompetens från organisationer i Sverige, Finland, Lettland och Estland. 

    

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet