En röd tråd och ett stort pussel - mål, strategier och planer

Publicerad: 2024-01-26

Den 26 januari föreläste Energikontor Syd för Koncernchefsgruppen på  Ronneby kommun. Ronneby har nyligen antagit styrdokument för laddinfrastruktur som nu ska implementeras i verksamheten. Men ett styrdokument står och kommer sällan ensamt… 

Sofie Samuelsson Miljöstreteg Ronneby kommun

- "Vi valde att ta in Energikontor Syd som processledare eftersom vi själva saknade de personella resurserna. Energikontor Syd bidrog till att processen att ta fram de nya styrdokumenten varvades med kompetenshöjande insatser för kommunens personal. Vi testade ett nytt arbetssätt med att ta in Energikontor Syd som processledare och det var väldigt givande då de satt på mycket sakkunskap som vi kunde dra nytta av", säger Sofie Samuelsson, Miljöstrateg på Ronneby kommun.

 

Ronneby kommuns strategi

 

 

Ronneby ska bli Sveriges första hållbara kommun och en ambition som slagits fast i deras ”Program för klimat och energi” är därför att;
•    Ronneby kommunkoncern ska vara fossilbränslefri år 2025
•    Ronneby kommun ska vara fossilbränslefritt år 2030

 

 

För att uppnå dessa mål om hållbar och fossilbränslefri kommun och kommunkoncern behöver alla arbeta åt samma håll och det är många delar förbättras och förändras. Det är därför viktigt att ha en god överblick över processer och nyckelfrågor och i olika program och strategier fånga upp och beskriva hur varje fråga ska drivas. Det handlar om att identifiera målgrupper och behov, ansvar och befogenheter, bryta ner i delmål och bygga upp handlingsplaner. På dagens föredrag berördes kort följande delar: 

Alla drivmedel behövs - När det gäller fossilbränslefrihet behöver vi idag utforska möjligheter med alla alternativa fossilfria bränslen tex var de gör mest nytta. Elfordon och laddinfrastruktur kommer vara en viktig pusselbit, men andra energikällor som biogas, HVO, vätgas och dess tankinfrastruktur kommer också vara viktiga för att kunna fasa ut bensin och diesel. Som en kommun behöver man därför fundera på hur detta ska hanteras inom koncernen men även hur den geografiska kommunen ska utvecklas för att öka tillgänglighet och därmed ge möjlighet till företag, invånare och besökare att resa och transporteras fossilfritt.  

Resa smartare och val av fordon - För att bli fossilfria behöver vi kanske också fundera på om vi kan undvika resor och transporter genom att lösa ett behov på ett nytt sätt, eller om vi kan resa mer energieffektivt genom att flytta mer och fler samtidigt eller köra kortare sträckor. Kanske kan vi genomföra ett resfrittmöte  online, eller minska kvadratmeter klippt gräsyta genom att anlägga äng, kanske kan vi resa kollektiv istället för ensam i bil, eller skapa en smartare parkeringsplats som minskar tomgångskörning. Inom den offentliga verksamhet är så klart upphandlingen och avrop från avtal av stor betydelse, inköpta eller leasade fordon har en lång livstid och påverkar drivmedelsbehov och utsläpp flera år fram i tiden. Hur man sedan väljer att framföra, hantera och underhålla  fordon, trädgårdsmaskiner och arbetsmaskiner kommer också ha stor inverkan på bränsleförbrukning och därmed utsläpp.

Vilka reser och transporterar sig i er kommun och varför? - För att hitta smarta lösningar behöver man också förstå vilka som reser eller transporterar varor och gods i kommunen och i vilket syfte. Är det en stor grupp som arbetspendlar, eller är den många som reser i tjänsten. Har ni många dagsbesökare eller stor besöksnäring? Är det mycket lastbilar som passerar genom kommunen på stora genomfartsleder? De olika målgrupperna och behoven kommer behöva olika typer av lösningar. Kanske camping ekipage med elbil och husvagn behöver nya typer av laddplatser, kanske kan ni ta fram en ny pendlarlinje med buss, eller har en fin sträcka med många besöksmål där en hop-on-hop-off buss skulle locka resenärer. 

Vilka dokument behövs och hur påverkar de varandra - Att bli fossilbränslefri är alltså en komplexfråga som kommer kräva en tydlig målsättning och tydliga ansvarsområden. Dokument som behöver stötta varandra är dokument som styr och utvecklar den fysiska planeringen, men även gestaltning och utformning av utemiljöer och belysning, utveckling av lokal och regionalnät för el. Men väldigt många styrdokument bär pusselbitar som är viktiga tex: Strategi för hållbar upphandling och avrop, strategi för hållbar turism, trygghetsstrategi (snöröjning, gatubelysning), gång- och cykelstrategi, strategi för biogas/HVO/vätgas och många fler. 

 

GlasögonSå ta på rätt glasögon och se om du kan se trådarna i er väv av dokument – kanske fattas det en länk eller pusselbit för att ni ska nå till era mål. 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet