9 av de 10 bästa solcellskommunerna finns i södra Sverige

Publicerad: 2024-04-05
Nu presenterar Energimyndigheten ny statistik som visar att nio av de tio kommuner som toppar solcellslistan på högst installerad watt per invånare under 2023, ligger i Sydsverige. Förutom de höga elpriserna ligger en målmedveten satsning från den kommunala energi-och klimatrådgivningen bakom de höga siffrorna.

 

När energi- och klimatrådgivare är med och stöttar i solprojekt sätts det upp fler solceller jämfört med kommuner där energi- och klimatrådgivare inte är med. Det har till exempel den här studien visat. I de sydsvenska kommunerna är det i huvudsak mindre och medelstora anläggningar som bidrar till det goda resultatet, som solcellsanläggningar hos privatpersoner, lantbruk och företag. De är också energi- och klimatrådgivarnas huvudsakliga målgrupper.  

Det är kul att vårt systematiska arbete ger ett resultat. I solprojekt där energi- och klimatrådgivarna var med och stöttade satte fler invånare upp solceller jämfört med kommuner där energi- och klimatrådgivarna inte deltog.

Matilda Gradin, Energikontor Syd, en av samordnarna av ca 40 energi- och klimatrådgivare i syd

Investeringsstöd för solceller avgörande
Anna Torshög, nationell samordnare av Energi- och klimatrådgivarna, har under de senaste tio åren sett utvecklingen kring solceller gå från enstaka frågor på sommaren till att idag vara en av de vanligaste frågorna till energi- och klimatrådgivarna. Anna har själv två solcellsanläggningar hemma på gården.

 Vi började försiktigt med tio paneler under tiden det fanns ett investeringsstöd. När vi lärt oss hur allt fungerade satsade vi sedan på den andra anläggningen på 28 paneler, då med hjälp av grönt avdrag. Stöden har varit avgörande både för intresset för solceller och för den ekonomiska kalkylen, något vi även ser tydligt hos de rådsökanden till energi- och klimatrådgivarna.

Oberoende rådgivare gör skillnad
De kommunala energi- och klimatrådgivarna finansieras av Energimyndigheten. Deras uppdrag är att ge oberoende och kostnadsfritt stöd och hjälpa till att guida rätt mellan olika tekniska lösningar och att jämföra offerter från leverantörer. De kan också vägleda i hur man kan söka aktuella bidrag eller stöd, vilket har visat sig gjort stor skillnad för antalet installerade solcellsanläggningar. De 14 regionala energikontoren i Sverige har under många år haft det viktiga regeringsuppdraget att utveckla och samordna de kommunala Energi- och klimatrådgivarna. Vid sidan av rådgivarnas arbete genomför Energikontor Syd också många andra kompetenshöjande insatser kring solenergi vilket också bidragit till det fantastiska resultatet avseende installerat antal solcellsanläggningar i Sydsverige.
Kommunala energi- och klimatrådgivare i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län. 

För mer information, kontakta
Anna Torshög, nationell samordnare av Energi- och klimatrådgivarna: 070-306 14 62, anna.torshog@energikontorsyd.se

Pressmeddelande

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet