Energibalans – verktyg för beslut och uppföljning

Vi erbjuder dig som ägare möjlighet att ta del av en Energibalans. Det är en sammanställning av energiflöden i hela er kommun. Den är till exempel ett viktigt verktyg i syfte att visa på hur väl de satta energi-och klimatmålen uppfyllts.

 

Energikontor Syd erbjuder dig som ägare möjligheten att, via sammanställning och analys av tillgänglig energi- och utsläppsstatistik*, få bättre kontroll på ert energisystem och de utsläpp det ger upphov till. 

Ni får en översyn av hur energisystemet i kommunen utvecklas över tid, vilka trender som behöver stöttas och bygga vidare på och vilka som måste styras om. Den ger er ett underlag för att utvärdera tidigare genomförda åtgärder och för att kunna sätta mål och planera nya åtgärder.

Hur presenterar vi resultatet?
Energibalansen är en rapport med analys av de olika flödena och utsläppen i ert energisystem. Med rapporten följer exempelvis sankey-diagram som grafiskt illustrerar energiflöden. Vi erbjuder också muntliga presentationer.

💬 Lär dig mer om sankey-diagram och energibalanser här

Intresserad av energibalans? Kontakta oss redan idag! 
Göran Gustavsson, projektledare, 0709-21 60 54

Du kan också fylla i formuläret nedan, så kontaktar vi dig.

Beställ en offert här

Fyll i dina uppgifter och klicka sedan på ”Skicka”, så kontaktar vi dig inom kort!

Ditt namn                                       

Kommun/region                         

Epost som vi kan nå dig på   

 

Följande erbjudanden finns

 Visuell energibalans – avseende aktuellt år**
 Visuell energibalans – avseende jämförande år, tex 1990**
 Energibalans – avseende aktuellt år***
 Muntlig presentation och genomgång (offert lämnas efter diskussion med beställaren)

 

*För energistatistik gäller: data som finns tillgänglig från våren år 2024 avser 2022 (vilket innebär att det senaste år då uppgifter hos SCB fanns tillgängligt är två år tillbaka i tiden). 

** En visuell energibalans redovisad som ett Sankey-diagram är ett flödesschema. Bredden av pilarna visas proportionellt mot flödesmängden. En energibalans som visualiseras i ett Sankey-diagram kan visa alla de primära energiflödena in i en kommun/län. Bredderna hos pilarna är direkt proportionell mot energitillförsel, omvandling och användning. 
 
***Med energibalans menar vi en djupare analys i såväl tillförd som slutanvänd energi i kommun/län. Vi redovisar också den el – och fjärrvärmeproduktion som sker. Storleken av de olika flödena jämförs över tid. Vi presenterar också de växthusdrivande emissioner man får som ett resultat av energianvändningen och annan verksamhet i området.
 

 

Våra ägare berättar

”Oskarshamns kommun har haft stor användning av energibalansen i arbetet med att följa upp satta miljömål. Den utgör även ett bra underlag för att i kommunen ta ut en gemensam riktning och prioritera insatser.” 
Sara Olsson, Hållbarhetsstrateg, Oskarshamns kommun 

Energibalansen var ett första steg i arbetet för en ny energi- och klimatplan. Den gav oss insikt i vad kommunen bör satsa på och vad som går bra.” Ebba Lejeby, Hållbarhetsstrateg/energi- och klimatrådgivare, Alvesta kommun 

Energibalans Kalmar län 2019 är ett sätt att följa energianvändning och klimatutsläpp över tid och för olika sektorer. Den ger därför underlag för förståelse och prioriteringar och gör det också möjligt att följa upp målen och delmålen i vårt handlingsprogram för en fossilbränslefri region 2030. Energistatistik är inte helt enkel. Genom att ta fram en energibalans försäkrar vi oss om att siffrorna är jämförbara över tid.”  
Carolina Gunnarsson Johnsson, 
Miljösamordnare, Region Kalmar län 

Tidigare energibalanser vi tagit fram