Bli medlem i Energikontor Syd

På stämman 2022-04-29 togs det historiska beslutet att öppna upp medlemskap för kommuner och regionen i Skåne.  På den här sidan samlar vi viktigt information om medlemsskap i föreningen Energikontor Syd och annat som kan vara bra att veta, inför ansökan om medlemsskap. 
 

Varmt välkomna!

 

          

 

Ett medlemskap i föreningen ger er möjlighet att tillsammans med oss och övriga medlemmar utveckla och ingå i gemensamma satsningar för att öka medvetenhet och kunskap kring energi- och klimatomställningen. Läs mer om vår uppdrag. 


Våra målgrupper är tjänstepersoner och politiker i er egen verksamhet samt företag, näringsliv, organisationer i ert geografiska område. Via energi- och klimatrådgivarna når vi även era medborgare. Via medlemskapet får ni  nytta av energikontorets kompetens. Medlemskapet är också en förutsättning  för att kunna ta del av av vår förmåga att, via lyckad projektutveckling, växla upp lokala och regionala medel så fler kompetenser kan förstärka arbetet och flera åtgärder och insatser kan genomföras.

Har du frågor?

I vår FAQ hittar du svar på vanligt förkommande frågor.

Hittar du inte svar på din fråga här så skicka den per e-post till nymedlem@energikontorsydost.se.

Mer om medlemsskap i föreningen Energikontor Syd

I föreningens stadgar kan man utläsa: Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskilda kommuner, kommunalförbund, kommunförbund, regioner och andra offentliga organisationer med intresse av föreningens ändamål och verksamhet.

Ansökan om medlemskap görs hos föreningens styrelse som beslutar om medlemskap. Beslut om medlemskap skall omgående meddelas sökanden och föreningens medlemmar. Se § 19.

Via medlemskapet kan föreningens medlemmar, via bolaget, få stöd inom områdena strategisk energi-, transport-och miljöplanering samt energieffektivisering och omställning till förnybarenergi. Därutöver kan stöd erhållas via samt samt tillhandahållande av information och kontakter avseende svenska och europeiska stödprogram inom de aktuella områdena. 

Finansiering

Medlemmarna betalar en medlemsavgift till föreningen (för finansiering av styrelsearvode, ekonomifunktion, medel för ev utredningar, utbildningar, årsmöten, öv möten mm)
Beslut om avgift fastställs årligen på föreningsstämman.

Medlems- och serviceavgift 2023. 

Beslutet på Föreningsstämman 2022 lyder:
Om samtliga Skånes kommuner och Region Skåne blir medlemmar blir avgiften 2500 kr, men om ej alla blir medlemmar ska medlemsavgiften vara oförändrad.

 • Om alla blir medlemmar 
  • en medlemsavgift på 2500 kr och sedan
  • en serviceavgift på 1 kr per kommuninvånare  minus medlemsavgiften.
  • Totalt: antal invånare kr - 2500 kr
 • Om inte alla blir medlemmar (medlemsavgiften vara oförändrad från 2022)
  • en medlemsavgift på 5000kr och sedan
  • en serviceavgift på 1 kr per kommuninvånare  plus medlemsavgiften.
  • Totalt: antal invånare +  5000kr

Serviceavgiften utgör cirka 8 procent av omsättningen, resten är medel från projekt och uppdrag. Ungefär hälften av detta utgörs av projekt finansierade av EU:s program och fonder.