Superhett med solel

Publicerad: 2015-09-21

Imorgon samlas ett femtiotal, politiker, tjänstemän och byggbolag på Netport i Karlshamn, för en heldag om solceller och elmarknaden i Blekinge. Mikroproduktion av el är ett område som pekas ut i regeringens budgetproposition, där de vill avsätta 1,4 miljarder i solcellsstöd under de kommande fyra åren.

 

Under dagen får deltagarna veta mer om hur vår elmarknad ut och hur det fungerar med mikroproduktion av el på denna marknad. Cecilia Näslund från Länsstyrelsen i Blekinge berättar om den potentialstudie de utfört kring solenergi i Blekinge, och Flemming Christoffersson, Oriri Energy Management AB, pratar om hur elcertifikat, kvotsystem, ursprungsgarantier fungerar.

 

”Det händer väldigt mycket kring solel just nu. I år fördubblades antalet installerade solcellskvadrat för fjärde året i rad i Sverige. Priset per installerad KW har minskat kraftigt de senaste fem åren. ”, säger Stefan Olsson, projektledare på Energikontor Sydost.

 

Malin Åman, Solect Power, berättar om den senaste teknikutvecklingen – solceller, växelriktare och lagring av solel, medan Magnus Johansson, Solhybrider i Småland AB, förklarar vad solhybrider är. Parallellt med föreläsningarna finns en utställning med aktuella produkter.

 

Seminariet anordnas av Energikontor Sydost i samarbete med Klimatsamverkan Blekinge, GodaHus och Netport Energikluster.

 

Seminariet hålls mellan kl 9.30 – 16 på Netport i Karlshamn, lokal Rio Grande.

 

För mer information, kontakta

Stefan Olsson

0709-89 01 81

 

Läs inbjudan och progam.

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet