Stort intresse för lärandeträff om biogasetableringar

Publicerad: 2024-05-17

Storskaliga biogasetableringar ur ett kommunalt (planerings) perspektiv – det var temat på en lärandeträff vi genomförde den 14 maj. Och intresset att ta del av konkreta exempel och byta erfarenheter var stort! 70 anmälda räknar vi ihop från 30 olika kommuner, framförallt från Skåne, Halland och Västra Götaland samt Länsstyrelserna i Skåne och Västra Götaland.

Deltagarna fick lyssna till dragningar från Götene kommun, Linköping Tekniska Verken och Linköping kommun samt Kalmar kommun. Alla tre kommuner pratade om hur planprocessen gått till och delade med sig av lärdomar och tips. Kalmar kommun och Tekniska Verken ramade dessutom in planprocessen i ett bredare perspektiv av det kommunala miljö- och klimatarbete samt allmän näringslivsutveckling.

Länsstyrelsen Skåne gav en inflygning till planprocessen och den hänger ihop med miljötillstånd samt Länsstyrelsens roll i detta arbete.

Vi är jätteglada för alla positiva tillrop om att exemplen var intressanta och utbytet givande. Då har vi uppnått syftet.

Dragningarna och samtalet i storgrupp spelades in. Inspelningen ligger fritt tillgänglig på webben i två veckor, efter det skickar vi gärna ut en länk vid intresse. Här kommer du till Inspelningen

Presentationerna:

Lisa Hofer, enheten för samhällsplanering Länsstyrelsen Skåne: Biogas och planläggning.

Elin Perjos, planarkitekt Götene kommun: Planprocessen för Gasums biogasanläggning i Götene.

Ali Hajar, Planarkitekt Linköping kommun samt Rebecka Helmers, Tekniska Verken i Linköping: Om Tekniska Verkens biogassatsningar och kommunens planprocess. Presentation från Tekniska Verken och presentation från Linköping kommun.

Elvira Laneborg, miljöstrateg Kalmar kommun och Linda Törngren Almljung, planarkitekt Kalmar kommun. Om biogasen i kommunens miljöstrategiska arbete och planprocesser för två stora biogasanläggningar (Gasum och Biokraft).

Träffen arrangerades av projekten BiogasSamverkan SydVäst och Plan4Cet.

Båda projekt drivs av Energikontor Syd i samverkan med flera partner.

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet