Se seminarierna om sol, vind, vatten och bio

Publicerad: 2016-06-07

För den som inte hade möjlighet att närvara vid seminariet Sol, vind, vatten och bio - kraftsamling Sydost - nu finns flera av föredragen tillgängliga att titta på i efterhand.

 

Välkomsthälsning och inledning (7 minuter) med landshövding Kristina Alsér

 

Regionala klimat- och energimål/utmaningar (18 minuter) med Robin Rikardsson, Region Kronoberg

 

Energiomställningen - ett paradigmskifte (24:30) med Bosse Andersson, Energiföretagen Sverige

 

Småskalig kraftvärme - Emåmejeriet har Sveriges första mikroförgasare (13 minuter) med Daniella Johansson, Energikontor Sydost.

Energiseminarium: Biogas - En del av en fossilfri fordonsflotta (12 minuter) med Stefan Hermansson, Småländska bränslen.

Solenergi - Amokabel, ett konkret exempel (14:30 minuter) med Jan Blad, Amokabel.

Vindkraft - Producerar el och skapar arbetstillfällen (15 minuter) med Pierre Ståhl, Energikontor Sydost.

Bioenergi - potential och förbrukning (17:30 minuter) med Thomas Thörnqvist, Linnéuniversitetet.

Närproducerad vattenkraft, möjlighet i sydost (22:30 minuter) med Thomas Sandberg, professor em KTH

 

Kulturmiljö och vattenförvaltning (22:30 minuter) med Karl-Oskar Erlandsson, Länsstyrelsen Blekinge

 

Växjö kommun som praktikfall (15 minuter) Andreas Hedrén, Växjö kommun

 

Seminariet arrangerades av Energikontor Sydost, Region Kronoberg, Energiföretagen Sverige och Linnéuniversitetet. Läs mer.

 

 

        

      

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet