Ny rapport om potential för vätgas i Kalmar Län

Publicerad: 2023-10-26

 

Energikontor Syd har under perioden februari - oktober 2023 genomfört en förstudie med syfte att kartlägga befintliga och potentiella intressenter inom vätgaskedjan i Kalmar län. Nu har rapporten publicerats. 

Förstudiens målsättningen var att identifiera möjliga aktörer och utreda hur framtida utveckling kan stimuleras för att stärka vätgasens roll i länet. Rapporten vänder sig till befintliga och potentiella aktörer i hela vätgaskedjan samt personer som vill lära sig mer om vätgasens möjligheter och utmaningar.

Förstudien har jobbat med metoder på flera olika plan bland annat genomfördes kunskapshöjande aktiviteter, intervjuer samt litteraturstudier. Resultaten visar att vätgas ger möjligheter att minska fossilberoende och öka självförsörjningsgraden inom energiområdet, men medför även nya utmaningar som måste adresseras. 

För att stimulera och utveckla vätgasanvändning i Kalmar län föreslås en pilot där Energikontor Syd hittar intressenter till en komplett lokal/regional vätgasvärdekedja. Exempelvis använder flera företag i Kalmar län fossila bränslen för uppvärmning av ugnar, där vätgas skulle kunna vara ett intressant alternativ till gasol. Produktion av vätgasen kan lämpligen ske med lokal förnyelsebar el från vind och/eller sol. Genom att skapa ett demonstrationsprojekt kan ett mindre företag få hjälp med de höga investeringskostnader införandet av ny teknik medför och liknande branscher får ta del av erfarenheter och en utvecklad, och därmed troligen billigare, teknik för vidare spridning av vätgasanvändning.

Läs hela rapporten här

 

Har du frågor om förstudien, kontakta Karoline Alvånger.

 

Projektet finansieras av Region Kalmar län och ERUF via Tillväxtverket. Läs mer här

                 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet