Karoline Alvånger

Projektledare


Arbetar med elsystem, elförsörjning, elkraft.Tel. 076-303 42 03
karoline.alvanger@energikontorsyd.se

Det här arbetar med

Projektledning av åtgärder och insatser för ett hållbart energisystem med fokus på elsystemet.


Sitter på kontoret i Växjö

Bakgrund

Karoline, som i grunden är civilingenjör från Chalmers, är en mycket erfaren elkraftingenjör med kunskaper inhämtade från många typer av arbeten och branscher, även om tyngdpunkten oftast har varit inom elkraft.


Anställd sedan 2023.