SIreNERGY

Stötta mer förnybar energiproduktion i Blekinge

Syfte

Huvudsyftet är att förbättra energipolicys i deltagande partnerregioner. Dessa ska leda till ökat engagemang och acceptans i lokalsamhället för förnybar energiproduktion.

Mål

Globalt mål 7: Hållbar energi för alla 

Blekinges koldioxidutsläpp halveras vart fjärde år. 

Blekinges elproduktion är 100 procent förnybar år 2040. (samma som Sverige) 

Projektperiod

mars 2023 till maj 2027

Projektets hemsida

https://interregeurope.eu/sirenergy

Mer förnybar energiproduktion (med fokus på el) behövs i Blekinge för att klara energiomställning och klimatmål. Ny vindkraft, kraftledningar med mera skapar konflikter som måste hanteras. Lokalsamhället måste engageras, dra nytta av och acceptera dessa nya intrång.  

 

En viktig del i projektet är erfarenhetsutbyte mellan partnerregionerna. Dessa ligger i Spanien, Rumänien, Bulgarien, Polen och Sverige. Genom studiebesök och att dela goda exempel lär man av varandra och får inspiration till aktiviteter och regelverk på hemmaplan.  

 

Målgrupper är Region, Länsstyrelse, kommuner och energibolag aktiva i Blekinge. Även energigemenskaper kommer att involveras.  
Efter tre år ska en Regional Action Plan vara klar. Denna listar aktiviteter som kommer att leda till en förbättrad Regional Utvecklingsstrategi för Blekinge. 

Kontaktperson

Pierre Ståhl,
Projektledare


Tel. 070-688 75 20,

pierre.stahl@energikontorsyd.se

Karoline Alvånger,
Projektledare


Tel. 076-303 42 03,
karoline.alvanger@energikontorsyd.se

Johanna Wallin,
Kommunikatör/Projektledare


Tel. 0709 - 21 60 56,
johanna.wallin@energikontorsyd.se

Länkar

Projektets nyhetsbrev

Nummer 1, augusti 2023 (på engelska). Läs bland annat om vågkraftverket utanför Bilbao och en intervju med Robert Hedman, Region Blekinge.

Nummer 2, mars 2024 (på engelska). Fullmatat med information, goda exempel och intervjuer. 

Resultat

Nyhet 2024-02-26 Studiebesök med fokus på acceptansfrågor

Den 6-7 februari hade Energikontor Syd besök från Spanien, Frankrike, Polen, Bulgarien och Rumänien. Tema var förnybar energiproduktion och hur man kan öka acceptansen för detta.


Nyhet 2023-07-07  Ett frustande havsmonster eller ett vågkraftverk?

När studiebesökarna närmade sig vågbrytaren i Mutriku utanför Bilbao i Spanien möttes de av något oväntat.


Energibalans- energiflödet i Blekinge län

Energikontoret har använt senast tillgängliga data från SCB (år 2021) och gjort ett så kallat SanKey-diagram. Här visas tillförd, omvandlad och använd energi.
Diagrammet visar bland annat: 
- I Blekinge används 2,3 TWh el per år men 70 % av detta importeras från andra delar av Sverige.
- Södra cell i Mörrum använder mycket energi men är totalt sett en nettoproducent av värme och el.
- Större delen av de fossila bränslena används till transporter.