Ett frustande havsmonster eller ett vågkraftverk?

Publicerad: 2023-07-07

När studiebesökarna närmade sig vågbrytaren i Mutriku utanför Bilbao i Spanien möttes de av något oväntat.

– Det var ett märkligt ljud i bakgrunden som bara blev starkare och starkare, säger Ulf Hansson, miljösamordnare på Länsstyrelsen i Blekinge. När vi kom närmare förstod vi varför lokalbefolkningen kallade vågkraftverket för Godzilla. Ut ur betongbyggnaden längst ut på piren kom ett ljud som pulserade i takt med vågorna.

Testanläggningen för elproduktion från vågor byggdes för 12 år sen för att testa ny teknik för vågkraft. Tanken är att företag och forskare här kan testa olika konstruktioner under kontrollerade förhållanden. De flesta vågkraftverk är sedan tänkta att placeras en bit ut från land berättade vår guide Jon Lekube, projektledare Bimep (Biscay Marine Energy Platform). För tillfället finns det 16 turbiner på plats som tillsammans har en effekt på 296 kW och producerar ca 0,6 GWh el per år. Kanske inte så imponerande, men tekniken är relativt ny och har potential att utvecklas mycket.

 

Flera energislag i kommunnät för el och värme

I Spanien är beroendet av fossil gas stort, både för el och uppvärmning. I byn Ispaster har kommunen byggt en energianläggning med panna för biomassa (flis), solpaneler (för varmvatten) och solceller för el. Systemet betjänar både ett 10-tal av kommunens fastigheter och ett bostadsområde med 12 hus. Iñaki Gaztelu, vd Barrizar S.Coop, berättade att första steget naturligtvis var att genomföra ett antal energieffektiviseringsåtgärder innan produktionsanläggningarna byggdes.
Nästa etapp som det planeras för nu är att bilda en energigemenskap och sätta upp ännu mer solceller tex på kyrkans tak. Nya regler i Spanien gör det möjligt att dela el inom två km från produktionsanläggningen. Den som är medlem i energigemenskapen kan till en låg kostnad använda sin egen el via det ordinarie elnätet. Ännu återstår en hel del detaljer att lösa kring detta, men dialogen med Iberdrola som äger elnätet är bra. De flesta inser nu att fossilberoendet måste minska både av klimat och ekonomiska skäl.

Energigemenskaper

Vid det tredje besöksmålet berättade Oscar Puche, projektledare på Basque Energy Agency om EKIOLAs arbete med att initiera nya energigemenskaper. EKIOLA är en satsning för att komma igång med fler energigemenskaper i Baskien. De har utvecklat en strukturerad process i ett antal tydliga steg där EKIOLA projekterar och tar den initiala risken. I processens inledning läggs stor vikt vid att samla så många intressenter som möjligt i ett samhälle/mindre stad. Målet är 500 delägare/medlemmar och att bygga en 5 MW solpark per energigemenskap för att få en bra ekonomi i projektet. I praktiken finns det ofta begränsningar i elnät mm vilket begränsar storleken.  Ett annat hinder är att startavgiften en medlem måste betala, ca 1000 €, upplevs hög. Solinstrålningen i Baskien är ca 1300 kWh/m2, något bättre än södra Sverige som har 950–1150 kWh/m2. 

 

Studiebesöket arrangerades inom projektet SIreNERGY där Energikontor Syd är en av partnerna. Under de kommande fyra åren finns möjlighet att följa med oss på studiebesök runt om i Europa för att titta närmare på olika exempel på gemensamhetsägd förnybar elproduktion.

Är du intresserad av att delta i referensgruppen och följa projektet, samt få möjlighet att följa med på studiebesöken, kontakta Pierre Ståhl 
Tel. 070-688 75 20
pierre.stahl@energikontorsyd.se

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet