Energiomställning i Polen

Publicerad: 2024-06-26

Warszawa lyste från sin soligaste sida när Energikontor Syd var på studiebesök häromdagen. Fokus för studiebesöket var energiomställning. Dagens första besök gjordes på en välisolerad och klimatanpassad förskola som tillika var försedd med egen energiproduktion.  

Solceller på tak.

Solceller på förskolans tak. Foto: Energikontor Syd.

Näst i tur var ett besök på KEZO Research Center - en mycket intressant anläggning. Där fanns batterilager, olika typer av solceller, småskalig kraftvärme, värmepumpar med mera, som på olika sätt testades och optimerades för att kunna främja en energiomställning i Polen. Deras undersökningar är efterfrågade och viktiga, speciellt då omställningen går fort och det finns oseriösa aktörer på den polska marknaden vars produkter inte håller vad de lovar. Bland annat finns det exempel där familjer bytt ut sina kol- eller oljepannor till en värmepump. När vintern kommer visar det sig att värmepumpen inte är dimensionerad efter det polska klimatet, utan egentligen är konstruerad för att värma en simbassäng. Då står familjen där i kylan när det är -25 C utomhus, med en värmepump som är gjord för att hålla en temperatur på ca +7 C.  

Människor i föreläsningssal.

Presentation på KEZO. Foto: Energikontor Syd

Tredje besöket för dagen gick till en biogasanläggning som producerade el av biogasen. På anläggningen fanns även solceller som bidrog till elförsörjningen av anläggningen. Substrat (råvara) till biogasen var majs vilket köptes in av lokala bönder. Biogasen drev en motor kopplad till en generator på 1 MW. Den producerade elen från biogasanläggningen såldes sedan vidare mot en fast ersättning (feed-in tariff). Biogödseln återfördes till bönderna igen. Denna biogasanläggning ägdes av MDI Energia, vilka äger flera liknande anläggningar. 

Biogasanläggning. Foto: Energikontor Syd

Studiebesöket i Polen arrangerades inom satsningen SIreNERGY vars huvudsyftet är att förbättra energipolicys i Blekinge, samt deltagande partnerregioner i Polen, Spanien, Rumänien och Bulgarien. Satsningen finansieras av Region Blekinge och Interreg Europe. 

Logotype Region Blekinge  Logotype Interreg Europe

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet