Finska framsteg på biogasmarknaden

Publicerad: 2024-06-26

Österbotten i Finland bjöd på högsommarvärme och ljusa kvällar och intressanta studiebesök när biogasintressenter från Sverige, Finland, Estland och Lettland var på besök. 

Under maj besökte Energikontor Syd två produktionsanläggningar i Finland, Stormossen och Jeppo Biogas, samt lyssnade på Westenergys stora koldioxidsatsning. Med på resan var bland annat de svenska intressenterna Lars-Evert Karlsson, Wärtsilä Sweden, Lee Reissner, More Biogas och Glenn Oredsson, Skea Gård. 

”Inom jordbrukssektorn är vi beroende av tillgången av substrat. Det var intressant att se hur de pumpar ut gödsel från stora gårdar här i Jeppo. Detta undviker de stora och frekventa transporterna," sa Glenn Oredsson, under besöket på Jeppo Biogas AB, som är ett biogasföretag specialiserat på återvinning av näringar och förnyelsebar energi. Företaget producerar energi från jordbrukets och livsmedelsindustrins sidoprodukter. 

Grupp män som tittar på en maskin som omvandlar gödsel till biogas.

Intresserade besökare tittar närmare på biogasanläggningen i Jeppo. Foto: Energikontor Syd. 

Wärtsiläs Technology Hub i Vasa var ett annat stopp på studieresan. Här tas framtidens marina motorer fram för olika typer av förnybara bränslen som biometan, ammoniak, metanol och vätgas. Andra intressanta saker är att företaget står t.ex. för 90% av energilösningarna i Bangladesh och är verksamma i nästan 200 länder. De jobbar just nu med en P2X2P lösning för hela samhällen som är ett högaktuellt framtidsprojekt. Det var mycket spännande att lyssna på deras syn på utvecklingen. Wärtsilä har som mål av att vara klimatneutrala till 2030. På deras forskningsavdelning kan även externa innovatörer komma och testa olika applikationer. 

”Förvätskad koldioxid och e-metan är nästa goda affär för biogasproducenter” säger Lars-Evert Karlsson. Lee Reissner instämmer och lägger till ”Affärsutvecklingen går fortare än vad vi tror och det har varit väldigt intressanta besök och föredrag”. 

Män och kvinnor samlade i en trappa.

Studiebesök på Wärtsilä. Foto: Stormossen, Finland 

BEST ACE arbetar för biogas på nya marknader 
Studiebesöken i Finland gjordes inom det internationella samarbetet BEST ACE, som Energikontor Syd leder, med partners från Sverige, Finland, Lettland och Estland inom Interreg Östersjöprogrammet.

I Sverige finns det över 200 anläggningar som producerar biogas från biomassa, vilket främst används som drivmedel till fordon. EU har dock pekat på att biogasproduktionen i Europa snarast bör inriktas på att ersätta den naturgas som används vid långväga transporter och sjöfart, samt reformeras vid tillverkning av s.k. elektrobränslen. Skiftet till de nya marknaderna är dock ingen enkel övergång utan det krävs att dessa nya aktörer och användningsområden snabbt kan ta upp volymerna av biogas så att marknaden fortsätter utvecklas. Här behöver nyckelfaktorerna identifieras så att marknadsutbyggnad kan ske utan att produktionen behöver avstanna, något som skulle få negativa regionala konsekvenser.

Tillsammans med partners runt Östersjön undersöker Energikontor Syd vad som är viktigt för att utveckla en ny efterfrågan och engagera nya aktörer, så att andelen biogas ökar på nya marknader. 

För mer information, kontakta: 
Tommy Lindström, projektledare 
Tel 0735-44 86 29, tommy.lindstrom@energikontorsyd.se 


Satsningen BEST ACE finansieras av Interreg Östersjöprogrammet och Region Kalmar län. 

Logotype Interreg Baltic Sea Region   Logotype Region Kalmar län

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet