Workshop om biooljor i industrin i Växjö

Publicerad: 2017-03-28

Workshopen handlar om biooljor generellt och pyrolysolja i synnerhet. Pyrolysolja är en bioolja som kan utvinnas från fasta biobränslen och har potential att produceras i Sverige.

Idag går allt fler företag över till att använda biobränslen. Inom vissa användningsområden biooljor vara ett alternativ. 

 

Workshopen riktar sig till dem som använder fossila bränslen i förbränningsprocesser, främst olja eller gas och som framförallt har behov av snabb effektreglering (t.ex. livsmedelsindustrier, vissa kemi-, metall- och plastindustrier), biooljeleverantörer, energibolag, teknikleverantörer, kommuner och länsstyrelser.

 

Se program här och anmäl dig här, senast 13 april.

 

Välkommen till Linnéuniversitetet i Växjö tisdagen den 25 april 2017, kl- 9.30-15.

 

 

Workshopen i Växjö arrangeras inom projektet Oljeersättning i industrin med Pyrolysolja.

 

    
SecureChain är finansierat av EU genom Horisont 2020-programmet med avtalsnummer 646457.

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet