Vindkraft kan ge lokala arbetstillfällen i Blekinge

Publicerad: 2017-05-08

Utbyggnad av havsbaserad vindkraft ger inte bara möjlighet till lokalproducerad förnybar energi i Sölveborgs kommun, utan ger också möjlighet till nya arbetstillfällen lokalt, visar en rapport som Energikontor Sydost tagit fram.  Beräkningarna i rapporter visar att om 8 %  av effekterna kommer det lokala näringslivet till godo, ger det 338 årsarbetstillfällen. 278 årsarbetstillfällen under utbyggnaden av vindkraftsparken. 60 årsarbeten sker under driftsfasen; 30 årsarbetstillfällen, direkt som servicetekniker för drift och underhåll, och lika många till lokalt hos underleverantörer.

 

Blekinges kommuner arbetar på flera olika sätt för att minska klimatpåverkan bl.a. genom att minska energiförbrukningen genom energieffektivisering, och att ställa om till en fossilfri energiförbrukning i olika sektorer. Ett sätt att göra detta är att ta tillvara på den potential som finns i varje kommun. Blekinge har unika möjligheter att utvinna energi från t.ex. sol och vind. 

 

Det finns 24 stycken landbaserade vindkraftverk i Sölvesborg idag, men inga havsbaserade verk, de är fortfarande i planeringsstadiet. Området utanför Blekinges kust har goda vindförutsättningar, och är lämplig för vindkraft.  Sölvesborgs kommun, som är direkt påverkad av vindkraftsetableringen är intresserade av att få kunskap om olika utvecklingsscenarier och hur dessa skulle påverka deras kommun.

Energikontor Sydost har överlämnat en rapport till Sölvesborgs kommun, som tagits fram inom projektet BEA-APP. I Sölvesborgs kommun har det under flera år pågått ett arbete för att främja förnybar energiproduktion, i form av havsbaserad vindkraft. Syftet med den här rapporten är att göra en samhällsekonomisk bedömning av vad en etablering av ”Taggen” skulle ge för samhällsekonomiska effekter för Sölvesborgs kommun.

 

Läs rapporten Havsbaserad vindkraft i Sölvesbort - Samhällsekonomisk studie med vindparken Taggen i fokus (2017).

 

       
 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet