Vi fortsätter med givande ägardialoger!

Publicerad: 2024-01-26

Energikontor Syd har idag 58 ägare. Via sitt ägarskap och engagemang säkerställer våra ägare att det finns ett regionalt kompetenscentrum inom hållbara energisystem till stöd för deras interna energi- och klimatarbete och till de aktörer och invånare som bor och verkar inom deras geografiska område. Ägarskapet lägger också grunden till att fler insatser och åtgärder kan genomföras via uppväxling av externa projektmedel. 

I årets ägardialogturné inleddes Hässleholm.  Från energikontor Syd deltog Christel Liljegren, vd och projektledare samt Gustaf Wiklund, projektledare och Hässleholm representerades av Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens ordförande,  Lina Bengtsson (M) Kommunstyrelsens förste vice ordförande, Ulf Bengtsson, Kommundirektör, Torbjörn Håkansson, Miljöchef,  Kent Johannesson, vd HIBAB ( Hässleholms Industribyggnads AB) samt Hanna Nilsson, Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Energikontor Syd presenterade inledningsvis bolagets uppdrag, verksamhet och organisation sedan inleddes mycket givande diskussioner om utmaningar och möjligheter för Hässleloms energisystem. Efter mötets slut fanns flera uppslag på möjliga nästa steg i arbetet att utveckla ett hållbart energisystem. Dessa frön såg båda parter som mycket intressanta för framtida samverkan och möjlig projektutveckling. 

- Vi värdesätter vårt medlemskap i Energikontor Syd. Genom detta har vi möjlighet att få expertkunskap som är svår som enskild kommun att upprätthålla på egen hand. Vi ser nu fram emot att fortsätta utveckla energifrågorna i Hässleholm tillsammans, säger Ulf Bengtsson, Kommundirektör Hässleholms kommun.

 

 


Syds kommuner och regioner äger via Föreningen Energikontor Syd Energikontor Syd AB. Ägardialogen är ett viktigt verktyg och en möjlighet att vara med och utveckla bolagets verksamhet så det på bästa sätt kan vara ett fortsatt stöd i det lokala och regionala energiomställningsarbetet. 

Läs mer om ägardialog här eller boka er ägardialog här.


 

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet