Vet ni vad gatubelysning kostar kommunen i år?

Publicerad: 2024-03-21

GatlampaNär en kommun tar kontrollen över sin energianvändning och identifierar hur stor del av energianvändningen och elkostnaderna som en äldre natrium-baserad gatubelysningen står för brukar de flesta bli förvånade. När man dessutom lägger till övriga kostnader för drift och underhåll och jämför dem med hur mycket insatser en modern digitaliserad LED anläggning kräver så kan besparingarna vid en modernisering bli mycket stora.
 

Vid tidigare arbetet har vi sett att utomhusbelysningen kan utgöra upp till 20–40 % av den totala elanvändningen i en kommun och vara en tung post i underhållsbudgeten! Säger Christel Liljegren som för några år sedan arbetade med energitjänsteupphandling av gatubelysning (EPC)  

 

 

Vill ni delta i vårt nätverk?

Vi har startat upp ett informellt nätverk för kommuner som vill hjälpas åt för att hitta vägar framåt i strävan att uppgradera den befintliga gatubelysningen. Vid senaste mötet i Osby deltog 30 deltagare från 17 kommuner, nytt möte blir troligen i augusti eller september.  Vill du veta mer eller delta vid nästa tillfälle, kontakta goran.gustavsson@energikontorsyd.se
 
På vår hemsida finns det mycket information som kan hjälpa er på vägen, en del material har några år på nacken men kan ge en viss vägledning fortfarande:

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet