Välkommen tillbaka Vimmerby!

Publicerad: 2017-03-10

Vimmerby kommun är åter medlem i föreningen Energikontor Sydost. 

 

3 mars beslutade styrelsen för föreningen Energikontor Sydost att bevilja Vimmerby kommuns ansökan om medlemskap.  Föreningens medlemmar består av kommuner, landsting och regionförbund i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län. Vimmerby har stått utanför föreningen sedan 2013, men har nu återanslutit sig.

 

"Nu är alla 25 sydost-kommuner medlemmar!" säger vd Ulf Hansson. 

 

Energikontor Sydost är en icke vinstdrivande organisation som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata och offentliga aktörer. Energikontoret stöder ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås. Verksamheten finansieras huvudsakligen av projektmedel från svenska myndigheter och EU.

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet