Utvecklande studiebesök för Västerviks rådgivare

Publicerad: 2017-11-30

Att åka på studiebesök är en fin möjlighet att inte bara se intressanta lösningar utan också att prata med personerna som jobbar med dem. Personliga erfarenhetsutbyten ger ofta mer än att bara läsa om det, eftersom du kan ställa frågor utifrån din situation och dina behov. Mikael Nyman, energi- och klimatrådgivare i Västerviks kommun, fick möjlighet att följa med Energikontor Sydost till Frankrike för att besöka städer som infört smarta system för att mäta energi- och vattenförbrukning i realtid.

Mikael Nyman längst till höger i bild.

Vad tyckte du om studieresan?

Jag tyckte att resan var givande och det var ett ämne som jag tidigare brottats med på hemmaplan så var det extra intressant att se hur de övriga länderna löst utmaningarna.

 

Vad var särskilt bra?

Det var bra att vi gavs tid att diskutera fritt i det som fanns på dagordningen. Jag fick med mig vikten av att visualisera våra energibudskap på ett tydligt och roligt sätt, till exempel att man kan visualisera energi med en inbyggd värmekamera i telefonen. Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost hade ett väldigt intressant inlägg om nudging. Det var kul att se hur de övriga reagerade. Jag tror att de övriga deltagarna tog med sig Sveriges ”gratisrådgivare”(energi- och klimatrådgivare).

 

Jag tycker att jag fick insyn i det franska elsystemet och hur regeringen tänker fossilfritt och hållbart. Tekniken i projektet i den lilla staden Saint-Sulpice-la-Foret var intressant och givande men även företaget Wi6Labs kontor/labb gav lite nya inblickar som man tar med sig.

 

Att två flyg var inställda gav en nyans av spänning men jag var i goda händer med min ledsagare. Resan med tåg till Lorient var väl ganska lång men som nörd fick jag en inblick i franska kommunikationer (tåg) som jag inte haft tidigare.

 

Motsvarade resan dina förväntningar? 

Ja, men förväntningarna var inte strukturerade.  Dialogen med övriga deltagare gick över förväntan (skolfranskan gjorde inte någon större nytta, men engelska gick bra).

 

Kunskapsmässigt för min egen del så inser jag att vi i Sverige har många bra saker/system. Solenergin och våra skatte/bidragsystem gör att jag tror vi kommer att närma oss hållbara samhället snabbare.

 

Programmeringen av Rasperry Pi var väl ganska djup i programmeringsnivå men då jag haft en sådan dator själv hemma så blev det lite ”hobby-arbete” i arbetet. Vi fick ändå möjlighet att ställa frågor till experter vilket var intressant även om det ofta gällde på en högre användarnivå.

 

Är det något som du t.ex. kan omsätta i praktiken hemma som du fick med dig därifrån?

Signalöverföring LoRaWAN var en nyhet som känns användbart. Sensorteknik och vilka möjligheter som finns att bygga system som ger dig fulla rättigheter till ditt data i framtiden. Har sett förlorad data som en utmaning när det gäller energieffektivisering som sker långsiktigt.

Och så var det intressant att se det franska exemplet att montera solceller på platta tak i lådor.

 

Läs artikeln om studiebesöket.

 

Studiebesöket arrangerades inom projektet Empower, och närmsta året har Energikontor Sydost möjlighet att erbjuda studiebesök vid ett flertal tillfällen. Kontakta Lena Eckerberg för mer information.

 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet