Upphandling, att föregå med gott exempel

Publicerad: 2014-09-12

Mellan upphandling av varor och tjänster och en organisations påverkan på miljön och klimatet finns ett tydligt samband. Utan ställda miljö- och energikrav finns risk för stor eller större negativ påverkan. Med ställda miljö- och energikrav ges möjlighet till energieffektivisering, ökad andel förnybar energi och minskad miljöbelastning.

 

Nu lanseras nya goda exempel på hur offentliga och privata aktörer via sina upphandlingar kan minska sin miljöbelastning, få mer energieffektivisera varor och tjänster eller öka andelen förnybar energi.

 

Energikontor Sydost verkar bland annat tillsammans med Länsstyrelsen i Kronoberg och Blekinge Tekniska Högskola för att sprida kunskap till offentliga aktörer och privata företag i sydöstra Sverige om grön och energieffektiv upphandling, Genom att arrangera utbildningar, hålla strategiska samtal, ge möjlighet till erfarenhetsutbyte, bilda nätverk, ge ut publikationer m.m. har vi som målsättning att vara med och bidra till mer hållbara upphandlingar.

 

Under hösten bjuder Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Kronoberg in särskilt utvalda deltagare till strategiskt samtal med fokus på grön upphandling på Residenset i Växjö, Den 13 november på Energiting Sydost kommer en hel dag ägnas åt grön energieffektiv upphandling och upphandling av energitjänster. Dit är alla välkomna att anmäla sig.

 

För mer information, kontakta
Christel Liljegren, christel.liljegren@energikontorsydost.se, 0706-20 83 08

 

Länkar:

http://www.buy-smart.info/swedish/schweden-startseite

www.energikontorsydost.se

http://Energitingsydost.se

 

  

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet