Fiskodling i spillvatten - industriell symbios

Publicerad: 2016-09-19

Hälften av all fisk som äts på jorden kommer från någon form av odling. Även i Sverige växer intresset för att odla fisk eller räkor. Kanske är detta något också för vår region? I förra veckan arrangerades ett seminarium i Växjö på temat fisk/räk-odling.

 

På bilden ses Jason Bailey från Vattenbrukscentrum Ost berätta om principerna för så kallad RAS-odling. Seminariet var en första aktivitet i Energikontorets projekt TRIS. Detta projekt syftar till att öka kunskapen om Industriell Symbios, vilket är en del av den cirkulära ekonomin. Genom att utnyttja spillvärme och andra restprodukter och ha ett kretsloppstänk kan företag blir mer resurseffektiva och lönsamma.

 

Medarrangörer var Växjö kommun, Miljö Linné, och Region Kronoberg.

 

För mer information om TRIS, kontakta

 

Pierre Ståhl

Sarah Nilsson 

 

          

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet