Tankstation med lokalt producerat grön vätgas i Älghult

Publicerad: 2023-05-29

Intresset var stort när Energikontor Syd ordnade ett studiebesök till Älghult för att titta närmare på Uppvidinge Vätgas anläggning för produktion av vätgas med tillhörande tankstation för tunga transporter.

Ett fyrtiotal deltagare från både Kalmar län och angränsande län slöt upp för att få veta mer om satsningen som Uppvidinge Vätgas gör i lilla Älghult. De fick också lyssna till Mariestads kommun som länge legat i framkant och har jobbat med vätgas för både transporter och som energilager i fastigheter. Deltagarna fick både besöka vindkraftverket med den angränsande vätgasproduktionen och titta närmare på tankstationen och dess närlager av vätgas. 

– Vi har dokumenterat allt väldigt noga, säger Thorbjörn Bennesved, en av grundarna av Uppvidinge Vätgas. Det är många tillstånd och säkerhetsåtgärder som måste till och det är en process med många steg från vindkraftsel till tankstation.

Ett par kilometer utanför Älghult står ett vindkraftverk med en turbin 0,8 MW. Elen leds ner till en elektrolysör som står i en container nedanför vindkraftverket. Där spjälkas vattnet med hjälp av elen till vätgas och syrgas. Vätgasen komprimeras sedan till ett tryck på 300 bar och lagras i trycktuber i glasfiber i en container. Containern transporteras till tankstationens närlager där vätgasen komprimeras ytterligare en gång till 500 bar i ett mellanlager en tredje gång till 900 bar i ett högtryckslager för fordon. Därefter leds gasen ner till tankstationens två munstycken. Där kan man tanka 350 och 700 bar.
Tankstationen tas i drift i juni och kommer invigas officiellt 31 augusti 2023.

Foto på Thorbjörn Bennesved

Thorbjörn Bennesved visar gasledningarna som leder fram till tankstationen.

Jan Blad, Erland Erlandsson och Thorbjörn Bennesved, Uppvidinge Vätgas framför vindkraftverket.

Jan Blad, Erland Erlandsson och Thorbjörn Bennesved, Uppvidinge Vätgas.

Tankstationen i Älghult

Tankning av vätgasbil.

 

Studiebesöket anordnades av Energikontor Syd, som en del i arbetet med förstudien Förnybar vätgas Kalmar län.


För mer information, kontakta
Karoline Alvånger
Tel. 076-303 42 03, karoline.alvanger@energikontorsyd.se 

 

Förstudien Förnybar vätgas Kalmar län (2023) finansieras av Region Kalmar län och Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket.

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet