Sydost och Skåne bildar gemensamt energikontor

Publicerad: 2022-10-17

Beslutet är taget - vid årsskiftet slås Energikontor Sydost och Energikontoret Skåne ihop till ett gemensamt energikontor för södra Sverige!  Det innebär en förstärkning av stöd i energiomställningen till företag och offentlig sektor i Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län.

 

På Skånes Kommuners styrelsemöte 14 oktober togs beslutet om att lämna över huvudmannaskapet av Energikontoret Skåne till föreningen Energikontor Sydost.  Från och med 1 januari 2023 blir våra två energikontor ett gemensamt bolag – med föreslaget namn Energikontor Syd. Föreningens medlemmar: totalt 52 kommuner och tre regioner i Blekinge, Kronoberg, Kalmar län och Skåne län, blir tillsammans ägare till bolaget.

 

Södra Sverige är särskilt drabbat höga energipriser och kapacitetsbrist. Vårt gemensamma energikontor kommer bidra till lägre kostnader för hushåll, företag och skattebetalarna i ett mer hållbart energisystem. Tillsammans med Skåne samlar vi kompetens och kraft. Därför är jag glad att nu välkomna 27 nya, skånska medlemmar, säger Oliver Rosengren, ordförande för Energikontor Sydost.

 

Våra nya medlemmar i Skåne

Följande kommuner i Skåne län har ansökt och godkänts som nya medlemmar i föreningen Energikontor Sydost:

Bjuv, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Landskrona, Lomma, Lund, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Svalöv, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Östra Göinge.

 

Ytterligare två kommuner har beslutat att ansöka. Medlemskapet träder i kraft i samband med sammanslagningen 1 januari 2023. 

 

Vi ser framemot att få utveckla våra verksamheter tillsammans och genom våra samlade kompetenser kunna ge ett bredare stöd till alla företag, föreningar och aktörer i den offentliga sektorn. Det viktiga arbetet med att samordna och stärka den lokala energi- och klimatrådgivningen kommer att fortsätta via den nya organisationen, säger Christel Liljegren, vd för Energikontor Sydost.

 

 

Vad medlemmar får

Ett medlemskap i föreningen säkrar att kommuner och regioner, samt andra aktörer, i syd får tillgång till expertkompetens inom energisystemets olika delar. För medlemmarna är energikontorets uppgift att vara en ”extern (intern) kompetensresurs”, som komplement och förstärkning till egen personal, där specifikt stöd (utöver projektfinansierade insatser) avropas via icke-konkurrensutsatta inköp. 

 

Förtydligande av vårt uppdrag:  

Energisystemet omfattar det tekniska systemet att tillföra, omvandla och distribuera energi som ska användas i tex företag och näringsliv, byggnader och bostäder, service och offentlig sektor samt resor och transporter.  
 

  • Energikontorets uppdrag är att; öka medvetenhet, stärka kompetens, vara facilitator, driva processer och samla aktörer i nätverk. Vi ska knyta ihop aktörer inom en kommun, inom region eller inom södra Sverige. Genom att samla och dela erfarenheter och kunskap i ett stort geografiskt område kan vi stärka och ge bättre stöd lokalt. Målet med insatserna är att minska behovet av energi, verka för att energi används mer effektivt och öka andelen förnybar energi. En omställning till ett hållbart energisystem i syd.  
     

  • Energikontoret riktar sitt stöd till tjänstepersoner och politiker i kommunernas och regionernas egna verksamheter samt företag, näringsliv, organisationer och, via energi- och klimatrådgivarna, även invånarna. 
     

  • Vårt uppdrag omfattar också att ge stöd i det strategiska arbetet med att planera, genomföra och följa upp, tex via energibalanser, miljöplaner, vindbruksplaner, laddinfrastrukturplaner och mycket mer. Vi kan antingen leda processer eller ge stöd via remissförfarande. 

 

Via den lokala förankringen, som uppnås genom medlemskapet, ger vårt arbete ökat antal insatser och fler möjligheter till kompetensstärkande åtgärder. Medlemskapet är en förutsättning för kommun att ta del av att vår förmåga att via lyckad projektutveckling växla upp lokala och regionala medel. En projektportfölj med energi- och klimatprojekt skapar möjlighet till fler kompetenser, åtgärder och insatser dels i medlemmens egen verksamhet och via Energikontorets stöd även till andra aktörer i kommunen.  Via medlemskapet får medlemmen möjlighet att samverka och dra nytta av vår kompetens.  

 

 

Inte för sent att bli medlem

Har din kommun ännu inte ansökt om medlemsskap? Det är inte för sent! Läs mer om hur du ansöker på vår sida för nya medlemmar.

 

För mer information, kontakta

Christel Liljegren, vd Energikontor Sydost AB                

0706–208 308, christel.liljegren@energikontorsydost.se

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet