Smarta lösningar för resor i Blekinge

Publicerad: 2018-12-04

Energikontor Sydost ska under närmaste tre åren, tillsammans med Region Blekinge, NetPort Science Park, Blekinge tekniska högskola, Länsstyrelsen Blekinge och Blekinges fem kommuner, skapa nya lösningar för att Blekinges invånare enkelt ska kunna kombinera olika färdmedel, som kollektivtrafik och cykel. 


Ett första steg i satsningen, som kallas Kombinerad mobilitet, är att utveckla en digital mobiltjänst som ger resenären ökad möjlighet att välja och kombinera olika färdmedel. Tjänsten, där kollektivtrafiken utgör basen, ska utvecklas för att på sikt ge invånarna bättre möjligheter att planera hela sin resa, från dörr till dörr, och ge bättre förutsättningar för att använda sig av cykel i kombination med kollektivtrafik. En andra del i projektet handlar om att få Blekingebor att cykla till arbete, studier och fritidsaktiviteter, genom att arrangera cykeltävlingar och genomföra informations- och marknadsföringsinsatser. Den data som samlas in genom tävlingarna kommer också användas som planeringsunderlag i cykelplanering i regionen.


- För tredje året i rad ökade körsträckan med bil per person i Blekinge. Vi behöver förändra våra beteenden för att skapa ett mer hållbart samhälle. För att kunna göra det måste vi få en förståelse på nuvarande resmönster och skapa de rätta förutsättningarna för beteendeförändringar, vilket den här satsningen ska bidra till, säger Lena Eckerberg utvecklingschef på Energikontor Sydost.


På längre sikt förväntas projektet bidra till minskade koldioxidutsläpp, enklare och mer hållbara pendlingsmöjligheter i länet, knyta samman arbetsmarknadsregionen och även bidra till en bättre folkhälsa genom minskade avgaser och ökad fysisk aktivitet.


Satsningen Kombinerad mobilitet i Blekinge är finansierad av EU:s regionala utvecklingsfond via strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge.

 

För mer information, kontakta
Lena Eckerberg

 


 

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet