Skapa förändring för energieffektivitet

Publicerad: 2017-06-08

Genom dynamisk uppföljning av energianvändningen kan man påvisa de ekonomiska vinsterna med långsiktiga energiinvesteringar och därmed frigöra olika former av finansieringsmöjligheter för olika former av energieffektiviseringsåtgärder.  Det är fokus i det interregionala projektet EMPOWER som Energikontor Sydost deltar i och där insasterna koncentreras till Kalmar län.

 

Byggnader står för 40 % av EUs energibehov och genererar 36 % av koldioxidutsläppen. Med avseende på de ambitiösa och snabbt annalkande 2020-målen i Europa beslutade sig partnerna i EMPOWER att utforska utmaningarna och möjligheterna tillsammans för att hitta hållbara lösningar.

 

Kommuner, städer och regioner måste investera mera i åtgärder som bidrar till att minska energianvändningen och därmed närma sig EUs 2020-mål. EMPOWER syftar till att minska koldioxidutsläppen från byggnader genom ny teknik och bättre fastighetsförvaltning, med ett särskilt fokus på finansieringslösningar. Genom ett interregionalt samarbete mellan nio regioner i Europa arrangeras gemensamma aktiviteter, tex Peer Review, goda exempel och studiebesök för att bidra till utvecklingen av de regionala utvecklingspolicyerna med syfte att förbättra stödmöjligheterna för minskade koldioxidutsläpp. 

 

Fram till 2021 kommer projektet gynna brukarna av fastigheter, beslutsfattare, små och medelstora företag inom energisektorn och investerare för att hitta kostnadseffektiva lösningar på energiövervakning för att minska energibehovet, genom att använda ny teknik och genom att påverka hur beslutsfattare kan interagera med varandra för en koldixidsnål politik.

 

EMPOWER är delfinansierat genom Interreg Europe-programmet genom den europeiska regionalutvecklingsfonden och leds av Energy Agency of Podravje (Energap) från Slovenien.  Svensk partner är Energikontor Sydost.

 

Läs mer om EMPOWER projektet här: www.interregeurope.eu/empower

Läs nyhetsbrev.

Läs pressrelease.

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet