Samordnad varudistribution blir verklighet för fler kommuner i Kronobergs län

Publicerad: 2014-09-09

Sedan Växjö kommun startade sin samordnade varudistribution år 2010 har de tillsammans med Energikontor Sydost arbetat för att sprida konceptet till övriga kommuner i Kronobergs län. Alvesta, Ljungby och Tingsryd har sagt ja och kommer nu införa en samordnad varudistribution av kommunens varor.

 

Tänkt dig en förskola som behöver matvaror av olika slag, blöjor, skrivmaterial, handdukar med mera. Det kommer en lastbil för varje produktgrupp och förskolan kan få flera leveranser dagligen. Genom att istället låta leverantörerna leverera sina varor till en distributionscentral, där sedan en enda lastbil som företrädelsevis drivs av förnybart bränsle, transporterar alla varor till förskolan, kanske bara ett par gånger per vecka. Dessutom hinner lastbilen med ett antal andra kommunala enheter på sin optimerade rutt. Detta koncept, s.k. samordnad varudistribution, har Växjö kommun använt under några år, men det kommer även bli verklighet för tre andra kommuner i Kronobergs län nämligen Alvesta, Ljungby och Tingsryd.

 

En förstudie som Energikontor Sydost har gjort beräknas den samordnade varudistributionen, beroende på distributionslösning, minska kommunernas leveranser med 60 - 70 % och transportarbetet (antal körda kilometer) med 20 - 60 %. Dessutom möjliggör en samordnad varudistribution att man kan ställa miljökrav på transportfordon och dess drivmedel, vilket kan bidra till att exempelvis CO2-utsläppen kan minska med mer än 60 %.

 

Det finns även andra positiva effekter av en samordnad varudistribution. Varje leverans till en kommunal enhet utgör en trafikfara. I och med att en samlastning genererar en minskning av antalet leveranser bidrar detta till en ökad trafiksäkerhet och risken för att en olycka ska inträffa minskar. En samlastning möjliggör också att mindre leverantörer, företrädelsevis lokala, att leverera sina varor till kommunerna. Mindre leverantörer har oftast inte samma distributionskapacitet som större och har därför kanske inte möjlighet att leverera sina varor till kommunens alla enheter.

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Alvesta, Ljungby och Tingsryd är stora vinnare och den samordnade varudistributionen kommer bidra till minskade utsläpp, ökad trafiksäkerhet samt möjliggöra för lokal och regional näringslivsutveckling.

 

För mer information om det pågående arbetet vänligen ta kontakt med projektledaren:
Fredrik Mårdh, fredrik.mardh@energikontorsydost.se. Tel 0709 - 21 60 50

 

Projektet stöttas av 

  

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet